Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Definitioner på MCS

I mangel på objektive kriterier for duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), har flere forskere forsøgt at opstille en række beskrivende definitioner baseret på patienternes egne oplevelser.

Der findes mindst 10 forskellige sæt kriterier for, hvad en person skal opfylde for at kunne siges at være duft- og kemikalieoverfølsom (MCS).

I det følgende kan du læse kort om tre ofte brugte definitioner.

Cullens kriterier
I 1987 opstillede den amerikanske arbejds- og miljømediciner M.R. Cullen syv kriterier for duft- og kemikalieoverfølsomhed:

 1. Tilstanden er erhvervet i relation til miljøeksponering, ulykke eller sygdom, der kan dokumenteres
 2. Symptomerne omfatter mere end et organsystem
 3. Symptomerne opstår som reaktion på samme kemiske stof og aftager ved fjernelse af eksponeringen
 4. Symptomer udløses ved eksponering for forskellige ikke-beslægtede kemiske stoffer, som kan have forskellige toksikologiske virkemåder
 5. Symptomerne udløses ved identificerbare eksponeringer
 6. Eksponeringer, som fremkalder symptomer, er af lave koncentrationer. Her menes flere standard deviationer under tærskelniveau
 7. Ingen tilgængelig test eller undersøgelse kan forklare symptomerne

 

Cullen, M.R. 1987
The worker with multiple chemical sensitivities: an overview.
Occupational Medicine 2, 655-661, 1987

 

Lacours udvidede definition
I 2005 udvidede Michael Lacour et al fra Tyskland en amerikansk definition fra 1999 (MCS Consensus Conference, 1999).

Ifølge konsensuskriterierne skulle følgende være opfyldt for, at der var tale om duft- og kemikalieoverfølsomhed:

 1. Tilstanden er kronisk
 2. Symptomerne er reproducerbare ved gentagen kemisk eksponering
 3. Symptomerne involverer multiple organsystemer
 4. Symptommanifestation er resultat af eksponering i lave koncentrationer
 5. Symptomerne kan opstå ved udsættelse for kemisk ubeslægtede stoffer
 6. Symptomerne bedres eller forsvinder, når eksponering fjernes 


Lacour udvidede denne definition ved at følgende kriterier også skulle være opfyldt:

 1. Varigheden skal være mindst seks måneder og medføre signifikante livstils- eller funktionelle forringelser
 2. Der skal være symptomer fra centralnervesystemet (CNS)
 3. Vedrørende de multiple organsystemer, så skal der udover symptomer fra CNS være mindst et symptom fra et andet organsystem

 

Lacour, M. et al
Multiple Chemical Sensitivity Syndrome (MCS) – suggestions for an extension of the US MCS-case.
Int. journal of Hygiene and Environmental Medicine 208, 141-151, 2005

 

International Programme on Chemical Safety (IPCS)
I 1996 afholdt IPCS en konference om Multiple Chemical Sensitivity (MCS) i Berlin. IPCS er dannet af Verdenssundhedsorganisationen (WHO), FN's miljøprogram (UNEP) samt FN's Arbejdsorganisation (ILO).

 

Her anbefalede eksperter at ændre lidelsens navn til Idiopathic Environmental Intolerance (IEI), fordi betegnelsen ”Multiple Chemical Sensitivity” indikerer en årsagssammenhæng – altså at det er kemikalier, der årsagen til symptomerne - der ikke er videnskabeligt bevist.

Idiopathic Environmental Intolerance (IEI) defineres som en erhvervet lidelse:

 1. Med flere forskellige tilbagevendende symptomer
 2. Forbundet med forskellige miljømæssige faktorer, som er tolereret af de fleste mennesker
 3. Der ikke kan forklares ved nogen kendt medicinsk eller psykiatrisk / psykologisk lidelse.

 

International Programme on Chemical Safety
Conclusions and recommendations of a workshop on multiple chemical sensitivities (MCS)
Regul. Toxicology and Pharmacology 24, pp. 188–189, 1996.

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 30.09.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital