Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Forebyggelse og behandling

På nuværende tidspunkt findes der ikke en behandling med veldokumenteret effekt på duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Det er derfor kun i et begrænset omfang muligt at vejlede om, hvordan mennesker med symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed bedst forholder sig til mødet med dagligdagens dufte og kemiske stoffer.

Individuelle løsninger
En undersøgelse fra Videncentret har vist, at de fleste praktiserende læger råder deres patienter til at undgå de stoffer, der giver symptomer.

 

De fleste duft- og kemikalieoverfølsomme søger ofte også selv at undgå de produkter eller stoffer, de oplever, fremkalder symptomer f.eks. ved at indrette deres nære omgivelser så duftfrit som muligt og opholde sig meget i frisk luft.

Hvordan tilstanden bedst håndteres, er individuelt, og da symptomerne kan udløses af mange forskellige stoffer kan det tage lang tid at finde ud af, hvad der virker bedst for den enkelte. 

 

Manglen på viden om årsagerne til duft - og kemikalieoverfølsomhed og behandlingsmuligheder har bl.a. medført, at et canadisk behandlingscenter, The Nova Scotia Environmental Health Centre, har valgt at arbejde ud fra en tværfaglig behandlingstilgang med individuelt tilapssede forløb. Læs mere om Centrets behandlingstilgang her

At leve med duft- og kemikalieoverfølsomhed

Erfaringerne fra andre kroniske sygdomme viser, at sygdom let kan komme til at fylde meget i tilværelsen og hos nogle udløse en depression.

 

En alvorlig konsekvens af duft- og kemikalieoverfølsomhed kan være social isolation eller problemer med at finde en egnet arbejdsplads, som følge af duft- og kemikalieoverfølsommes behov for at undgå de dufte og andre kemiske stoffer der kan udløse symptomer. 

 

Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme fortæller, at de har gavn af psykologsamtaler og andre terapiformer i forhold til at leve med duft- og kemikalieoverfølsomheden. 

Det kan også være en god idé at søge kontakt med andre personer (f.eks. gennem patientforeningerne), der har duft- og kemikalieoverfølsomhed tæt inde på livet.

 

Brug af masker og luftrensere

Mange dufte - og kemikalieoverfølsomme beskriver at det hjælper at bruge en maske i situationer, hvor de har svært ved at undgå de dufte og andre kemiske stoffer, der kan udløse symptomer. Det kan f.eks. være i forbindelse med indkøb, sociale begivenheder og lægebesøg. Masker kan enten være kulfiltermasker eller stofmasker. Kulfiltermaskerne filtrerer bl.a. opløsningsmidler, tobaksrøg, parfume, lugte fra maling, tryksværte og rengøringsmidler fra luften.

 

Nogle duft - og kemikalieoverfølsomme fortæller også, at de har gavn af luftrensere i hjemmet.  

 

Der findes endnu ingen videnskabelige undersøgelser af maskers effekt på symptomerne. Læs mere om, hvorfor det er svært at forske i masker i spørgsmål og svar.


Forebyggelse

På grund af den manglende viden om årsagerne til duft- og kemikalieoverfølsomhed, risikogrupper, og hvilke faktorer i miljøet der eventuelt har betydning for udvikling af tilstanden, er det ikke muligt målrettet at forebygge duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 23.11.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital