Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Årsag

Der er flere teorier om, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer, når de udsættes for dufte og andre kemiske stoffer, men ingen er dokumenteret godt nok til, at man kan sige, at man kender årsagen.

 

Forskellige videnskabelige studier har bl.a. peget på, at duft- og kemikalieoverfølsomhed kunne hænge sammen med:

  • Nervesystemets respons på kemiske stoffer, herunder f.eks. et abnormt respons på sansemæssige stimuli.
  • Følelses- eller tankemæssige faktorer som f.eks. angst eller erindring om tidligere ubehagelige oplevelser med dufte.
  • Stress
  • Immunforsvarets respons på udsættelse for kemiske stoffer.
  • Genetiske faktorer.

Det er sandsynligt, at duft - og kemikalieoverfølsomhed skyldes et samspil mellem både biologiske, psykologiske og sociale faktorer og at flere af ovenstående faktorer dermed kan have en betydning.

 

Videncentrets forskning er baseret på en åben tilgang til mulige årsager. Læs mere om Videncentrets forskning.

 

Hvad oplever duft- og kemikalieoverfølsomme selv?

Forskellige forhold er sat i forbindelse med udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS): 

  • Nogle personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed rapporterer, at deres symptomer er startet, efter de har været udsat for pludselige høje doser kemiske stoffer efter udslip eller ulykker med opløsningsmidler eller pesticider.
  • Andre beskriver, at symptomerne er opstået, efter de har været udsat for længerevarende lave doser af kemiske stoffer, f.eks. i lokaler med afgasning af kemiske stoffer, i bygninger med indeklimaproblemer, eller som er blevet uhensigtsmæssigt behandlet f.eks. ved indendørs brug af svampemidlet Rentolin®. Læs mere om Rentolin og MCS.
  • Faktorer som infektioner, stress, psykiske og fysiske traumer, samt personlighedsmæssige forhold er også beskrevet som værende af betydning for, at nogle mennesker udvikler duft- og kemikalieoverfølsomhed.
  • For mange med svær duft- og kemikalieoverfølsomhed har symptomerne dog udviklet sig gradvist, og det er ikke muligt at pege på en særlig udsættelse som årsag.

Hvad er MCS ikke?

Selvom symptomerne på duft- og kemikalieoverfølsomhed kan lede tanken hen på en allergi eller en forgiftning, så peger forskning på, at sygdomsmekanismerne bag er forskellige.

 

Læs mere om, hvorfor duft- og kemikalieoverfølsomhed ikke kan betegnes som en allergi eller en forgiftning.

 

MCS som funktionel lidelse
Duft- og kemikalieoverfølsomhed bliver i nogle sammenhænge klassificeret under en bredere definition nemlig som en funktionel sygdom.

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 24.09.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital