Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Hyppighed

Den første og hidtil eneste danske undersøgelse af forekomsten af duft – og kemikalieoverfølsomhed blev gennemført i 2006 blandt 6.000 tilfældigt udvalgte borgere fra Storkøbenhavn i alderen 18 til 69 år.

Undersøgelsen viste at: 

  • 45 % oplevede ubehag relateret til en eller flere af 11 almindeligt forekommende dufte eller andre kemiske stoffer. Det var mest almindeligt at reagere på andre menneskers brug af parfume, aftershave og deodorant, udstødningsgas, rengøringsmidler og friske tryksager. 
  • 27 % oplevede sygdomslignende reaktioner. Hyppigst hovedpine og irritation i luftvejene. 
  • 19 % svarede, at reaktionerne havde en indvirkning på dagligdagen og ofte i form af undgåelse af særlige personlige plejeprodukter eller rengøringsmidler. 
  • 3,3 % angav sociale og/eller erhvervsrelaterede problemer pga. deres reaktioner over for almindeligt forekommende dufte og andre kemiske stoffer. 
  • 0,5 % angav både sociale og erhvervsrelaterede problemer.

 

De 0,5 procent svarer på landsplan til omkring 17.000 voksne danskere i alderen 18-69 år – eller en ud af 200. Når Videncentret taler om antallet af duft- og kemikalieoverfølsomme, er det normalt dette tal, vi henviser til.

 

Læs mere om undersøgelsen.

 

Duft- og kemikalieoverfølsomhed forekommer hyppigere blandt kvinder end blandt mænd.

 

Resultaterne fra den danske undersøgelse lægger sig op ad tal fra befolkningsundersøgelser i Sverige, USA, Canada, Australien og Tyskland, hvor forekomsten af duft- og kemikalieoverfølsomhed også har været undersøgt med spørgeskemaundersøgelser.

 

Læs mere om Videncentrets forskning.

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 24.09.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital