Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Lignende tilstande

Flere videnskabelige undersøgelser peger på, at symptomerne på duft- og kemikalieoverfølsomhed har et vist overlap med symptomerne på en række andre, og i medicinsk forstand, uafklarede tilstande, herunder: 

 

  • Kronisk træthedssyndrom
  • Fibromyalgi
  • Sick building syndrome/ indeklimasyge
  • Golfkrigssyndrom
  • El-overfølsomhed

 

Myalgisk Encephalomyelitis / Kronisk Træthedssyndrom
Kronisk træthedssyndrom betragtes som en neurologisk lidelse, hvor hovedsymptomet er en langvarig udmattelse. Der ses også symptomer som influenzalignende ubehag, muskel- og ledsmerter, hovedpine, svimmelhed og hukommelsesbesvær. Søvn hjælper ikke. Sygdommen er associeret med infektioner og rammer flere kvinder end mænd.

Kronisk træthedssyndrom har diagnosekode G93.3 (Postviralt træthedssyndrom)

Kilde:

Devanur, Kerr

J.Clin Virol 2006,

37:139-150 

Fibromyalgi
Fibromyalgi er karakteriseret ved kroniske generaliserede smerter, nedsat udholdenhed og arbejdsevne og træthed, som kan være invaliderende i forskellig grad. Sygdommen, der hovedsagligt rammer kvinder, er længe blevet opfattet som en muskelsygdom, men baggrunden for tilstanden er formentligt en blanding af genetiske, hormonelle, miljømæssige og adfærdsmæssige faktorer. Sygdommen rammer flere kvinder end mænd.

 

Nyere undersøgelser peger i retning af, at sygdommen også involverer centralnervesystemet.

Fibromyalgi har diagnosekode M79.7 (Fibromyalgia) 

Kilde:

Bartels, EM

Ugeskrift for Læger 2009,

171:3588-3591

/Lægens Bord (DR)

 

Sick Building Syndrome / Indeklimasyge (også kaldet 'unspecific building related syndrome')
Sick building syndrome dækker over en lang række tilstande med forskellige sygdomsdefinitioner. Ifølge WHO er hovedsymptomerne ved sick building syndrome fra slimhinder og centralnervesystemet med eller uden relation til lugte. Ved sick building syndrome er det typisk sådan, at mange klager over gener fra samme bygning, mens det ved duft- og kemikalieoverfølsomhed drejer sig typisk om enkelte tilfælde.


I tilfælde af sick building syndrome føler de syge - i modsætning til ved duft- og kemikalieoverfølsomhed - ingen gener, efter at de har forladt pågældende bygning. Der er nogle personer med indeklimasyge, der har udviklet duft- og kemikalieoverfølsomhed på et senere tidspunkt.


Indeklimasyge har ikke en diagnosekode.

Kilde:
Miljøstyrelsen,

Miljøprojekt Nr. 741, 2002

Golfkrigssyndrom
Golfkrigssyndromet er karakteriseret af en række vedvarende symptomer herunder smerter, træthed, hovedpine, fordøjelsesproblemer og udslæt hos soldater, som var udsendt til Kuwait under Golfkrigen i 1990-1991.

 

Mange af dem har mødt stor skepsis, når de søgte læge pga. deres diffuse symptomer, men i 2008 slog en rapport fra "The Research Advisory Committee on Gulf War Veterans' Illnesses" fast, at Golfkrigssyndromet eksisterede og er anderledes end eksempelvis de psykiske eftervirkninger, som veteraner fra andre krige lider af.

 

Rapporten konstaterede også, at lidelser som f.eks. kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi og duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), som er blevet sat i forbindelse med Golfkrigssyndromet, kun berører en mindre gruppe af veteranerne fra Golfkrigen.

 

Golfkrigssyndromet har ikke en diagnosekode.

Kilde:

Gulf War Illness and the Health of Gulf War Veterans,

Scientific Findings and Recommendations,

Research Advisory Committee on Gulf War Veterans’ Illnesses 2008

 


El-overfølsomhed
El-overfølsomhed eller Electromagnetic Hypersensitivity (EHS) er karakteriseret ved en række ikke-specifikke symptomer, som de ramte personer tilskriver eksponering for elektromagnetiske felter fra f.eks. computere og mobiltelefoner. De hyppigst oplevede symptomer er rødme, prikkende og brændende fornemmelse i huden, træthed, koncentrationsbesvær, svimmelhed, kvalme, hjertebanken og fordøjelsesproblemer.

El-overfølsomhed ligner duft- og kemikalieoverfølsomhed på den måde, at begge er karakteriseret ved en række symptomer, som ikke kan forklares af kendte toksikologiske eller fysiologiske mekanismer.

 

Begge tilstande kendes under den mere generelle term ”Idiopathic Environmental Intolerance” (IEI). Betegnelsen blev besluttet på en WHO workshop i Berlin i 1996, for at undgå navne, der henviser til årsags-sammenhænge, der endnu ikke er afklarede. Workshoppen var arrangeret af The International Programme on Chemical Safety (IPCS).

 

El-overfølsomhed har ikke en diagnosekode.

 

Kilde: WHO

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 24.09.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital