Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Diagnose

Læger stiller diagnoser på baggrund af en kombination af de symptomer, deres patienter beskriver, og det de selv kan konstatere ved objektive undersøgelser, eksempelvis blodprøver, lungefunktionsundersøgelser eller allergi tests.

Ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) har der hidtil ikke kunnet påvises specifikke objektive tegn på sygdom, og der findes derfor ingen objektive undersøgelser, der kan afgøre om en patient har duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Klassifikation af duft - og kemikalieoverfølsomhed

Fra d. 1. juli 2012 er oprettet en ny diagnosekode i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS) med det formål, at kunne indberette sygehuskontakter for patienter med symptomer på duft – og kemikalieoverfølsomhed til Landspatientregisteret.

 

Diagnosekoden hedder ”Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer” (DR688A1) og er placeret under hovedkategorien: DR688A ”Medicinsk uforklarede symptomer”.

 

Diagnosen er udelukkende deskriptiv og udtryk for det patienterne erfarer. Den er således uden henvisning til antagelser om symptomernes mulige årsager. Placeringen under hovedkategorien ”Medicinsk uforklarede symptomer” sker med henvisning til den nuværende mangel på viden om årsager til symptomernes opståen og forløb.

Diagnosen er omfattet af følgende 5 kriterier:

  • Patienten relaterer symptomerne til almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer (f.eks. afdampning fra parfumerede produkter, friske tryksager og nyt boliginventar).
  • Symptomer fra centralnervesystemet er obligatoriske, f.eks. hovedpine, svimmelhed, koncentrationsbesvær og udmattelse. Tillige optræder der hyppigt symptomer fra andre organ systemer, f.eks. luftvejene, muskel-skeletsystemet eller mave-tarmkanalen.
  • Symptomerne bedres eller forsvinder når eksponeringen fjernes.
  • Tilstanden er kronisk (> 6 måneders varighed).
  • Symptomerne ledsages af signifikante livsstils - eller funktionsmæssige forringelser, f.eks. tab af erhverv og socialt netværk.

 

Kriterierne er formuleret med udgangspunkt i: Lacour M et al: Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS)--suggestions for an extension of the U.S. MCS-case definition. Int J Hyg Environ Health 2005; 208:141-151 og Multiple Chemical Sensitivity: A 1999 Consensus. Arch Environ Health 1999;54:147-149).

 

 

Videnskabelige definitioner 

Der findes en række forskellige definitioner af duft- og kemikalieoverfølsomhed, der f.eks. bruges, når tilstanden skal beskrives videnskabeligt.

 

Læs om de mest almindelige definitioner af duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Udredning

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed udreder ikke patienter for duft- og kemikalieoverfølsomhed, men svarer gerne på spørgsmål fra læger, sagsbehandlere mv.

Ingen udredning

Videncentret modtager ikke patienter til udredning, men svarer gerne på spørgsmål fra læger, sagsbehandlere mv.

Kontakt os

Hold øje

Vær opmærksom på andre sygdomme

 

Undersøgelser har vist, at MCS ofte optræder samtidigt med sygdomme som astma, høfeber, eksem og depression.

 

Det giver derfor god mening at undersøge for disse sygdomme, hvis et af symptomerne er hoste eller kløe, eller hvis personen oplever tristhed i længere tid. 

 

Går man til lægen med MCS symptomer, vil lægen typisk forsøge at udelukke sygdomme, der kan give symptomer, der ligner MCS.

Åben alle tirsdage mellem 9.00 - 14.00 Ring på telefon 39 97 84 55
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 24.09.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital