Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Finansiering

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev etableret i 2006 med en basisbevilling på ni millioner kr. fra Miljøministeriet. Bevillingen udløb med udgangen af 2008.

 

For at kunne afslutte igangværende projekter gav Miljøministeriet en ekstrabevilling til året 2009.

 

Videncentrets aktiviteter blev med vedtagelse af Kemikaliehandlingsplan II i efteråret 2009 sikret til og med 2013, såfremt finanslovene vedtages. Det sker med en årlig driftsstøtte på tre millioner kr.

 

Anden støtte
Udover pengene fra Miljøministeriet har Videncentret til specifikke projekter modtaget penge fra:

 

  • Kgl. Hofbundtmager Aage Bangs Fond 
  • Trygfonden
  • Astma-Allergiforeningen for Storkøbenhavn
  • Niels Hjorths Fond
  • Liv Bryns Fond
  • Sygekassernes helsefond
  • Region Hovedstaden

 

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 29.10.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital