Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Søg på mcsvidencenter.dk

1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/
11/
12/
13/Nogle personer oplever en række symptomer efter at have indåndet selv små mængder dufte og kemiske stoffer. Det kan eksempelvis være fra friske tryksager, andres brug af parfumerede produkter, rengøringsmidler samt udstødningsgas. Tilstanden kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed, duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) eller Idiopatic Environmental Intolerance (IEI).
14/Alle dufte - også fra naturlige kilder som f.eks. æteriske olier eller blomster – er resultatet af luftbårne kemiske forbindelser. Men der findes også luftbårne kemiske forbindelser, der ikke dufter. Personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed beskriver, at de både føler sig generet af almindelige hverdagsdufte og ikke-duftende kemiske stoffer i deres omgivelser. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).
15/De hyppigste symptomer, som personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) beskriver i forbindelse med udsættelse for dufte og andre kemiske stoffer, er slimhindeirritation, f.eks. svien, brændende fornemmelser eller kløe, i øjne, næse, mund og hals. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).
16/Hvordan forebygger og behandler man duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
17/Der er flere teorier om, hvorfor nogle mennesker oplever symptomer, når de udsættes for dufte og andre kemiske stoffer, men ingen er dokumenteret godt nok til, at man kan sige, at man kender årsagen. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).
18/Er duft og kemikalieoverfølsomhed (MCS) kronisk / en varig tilstand? Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
19/Hvor ofte forekommer duft- og kemikalieoverfølsomhed i befolkningen. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
20/Flere videnskabelige undersøgelser peger på, at der er et overlap mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og en række andre tilstande som f.eks. kronisk træthedssyndrom, fibromyalgi, sick building syndrome/indeklimasyge, eloverfølsomhed og Golfkrigssyndromet. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
21/Duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er et relativ ny tilstand. Her på siden er den historiske baggrund kort ridset op. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
22/Findes der en diagnose for duft og kemikalieoverfølsomhed? Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).
23/Læs om Cullens kriterier og Lacours udvidede definition og Verdenssundhedsorganisationen WHO's definition af Multiple Chemical Sensitivity (MCS) / Idiopathic Environmental Intolerance (IEI) / duft- og kemikalieoverfølsomhed / duftoverfølsomhed.
24/Læs om, hvad man ved, IKKE er årsagen til duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopathic Environmental Intolerance (IEI).
25/
26/Formålet med www.mcsvidencenter.dk er at informere om duft- og kemikalieoverfølsomhed, dele centrets forskningsresultater samt at rådgive og vejlede om duft- og kemikalieoverfølsomhed ud fra videnskabeligt dokumenteret viden.
27/
28/
29/Videncentrets overordnede formål er at undersøge duft- og kemikalierelaterede symptomer. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
30/Hvordan er Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed organiseret? Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne Multiple Chemical Sensitivity (MCS), Idiopatic Environmental Intolerance (IEI) og duftoverfølsomhed.
31/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev oprettet i januar 2006 på initiativ af Miljøministeriet. Baggrunden var, at myndighederne gennem en årrække havde fået et stigende antal henvendelser fra personer, der oplevede gener, når de blev udsat for små mængder kemiske stoffer, typisk fra almindelige forbrugerprodukter. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
32/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ligger fysisk på Gentofte Hospital, men strækker sig i virkeligheden langt udover hospitalets mure. En stor del af indsamlingen og bearbejdning af data foregår ude af huset i samarbejde med et netværk af videnskabelige partnere og institutioner.
33/Videncenter for Duft- og kemikalieoverfølsomheds aktiviteter er: Forskning, rådgivning og information. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
34/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har mange samarbejdspartnere i Danmark. Se dem alle her.
35/Følgegruppen består af: Rikke Holmberg, Kemikalier, Miljøstyrelsen Jette Blands, Forebyggelse og Borgernære Sundhedstilbud, Sundhedsstyrelsen Ledende overlæge Claus Zachariae, Dermato-allergologisk Afdeling, Gentofte Hospital Professor Jeanne Duus Johansen, Videncenter for Allergi Overlæge, dr.med. Søren Vesterhauge, Privathospitalet Hamlet Professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital Læge og ph.d. Jesper Elberling, tidligere forskningsleder på Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed Forskningsleder for Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, cand. scient. og ph.d. Sine Skovbjerg Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI).
36/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev etableret i 2006 med en basisbevilling på ni millioner kr. fra Miljøministeriet. Videncentrets aktiviteter blev med vedtagelse af Kemikaliehandlingsplan II i efteråret 2009 sikret til og med 2013, såfremt finanslovene vedtages. Det sker med en årlig driftsstøtte på tre millioner kr.
37/Læs Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomheds årsrapporter.
38/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed afholdt i perioden 2006 til 2010 et årligt informationsmøde for interesserede.
39/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev eksternt evauleret i 2008 og igen i 2012.
40/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har kontakt til udenlandske forskere inden for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
41/
42/
43/
44/
45/Forskningsresultater om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) udgivet af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
46/HVor kan man ellers finde forskningsresultater om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS)? Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
47/Hvad er forskning egentligt? Og hvordan forsker man? Isør i en sygdom, som duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS), der ikke umiddelbart kan ses eller måles? Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
48/Slå svære ord op i ordforklaringen.
49/Videncentrets forskning i duft- og kemikalieoverfølsomhed tager udgangspunkt i den bio-psyko-sociale sygdomsmodel og er organiseret inden for følgende hovedområder: Epidemiologi, det centrale nervesystem, psykologi, genetik, behandling, udvikling af forskningsmetoder. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
50/
51/
52/
53/
54/Det er Videncentrets opgave at undersøge omfanget af duft- og kemikalierelaterede symptomer (MCS) i befolkningen og beskrive problemet nærmere. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
55/Formålet er at undersøge, hvilke sygdomsmekanismer i det centrale nervesystem, der kunne ligge bag duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
56/Formålet er at undersøge sammenhængen mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) og visse psykologiske træk og følelsesmæssige reaktioner. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
57/Formålet med de genetiske studier er at finde ud af om arveanlæg har betydning for udvikling af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
58/
59/Ph.d.-afhandlinger fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed. Læs resume og dowload Videncentrets phd-afhandlinger. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
60/
61/Formål er at finde behandlingsmetoder, der enten kan kurere eller lindre symptomerne ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Eller, hvis ikke det er muligt, metoder, der gør det lettere at leve med tilstanden. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
62/Manglen på en veldefineret definition af, hvad duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er, vanskeliggør forskningen i emnet og betyder, at det er svært at sammenligne resultater fra forskellige studier. Videncentret arbejder derfor på at forbedre forskningsmetoderne. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
63/
64/
65/
66/
67/
68/
69/
70/
71/
72/
73/
74/
75/
76/
77/
78/
79/
80/
81/
82/
83/
84/
85/
86/
87/
88/
89/
90/
91/
92/
93/
94/
95/
96/
97/
98/
99/
100/
101/
102/
103/
104/
105/
106/
107/
108/
109/
110/
111/
112/
113/
114/
115/
116/
117/
118/
119/
120/
121/
122/
123/
124/
125/
126/
127/
128/
129/
130/
131/
132/
133/
134/
135/Undersøgelser af sociale og individuelle konsekvenser af duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
136/
137/
138/
139/
140/
141/Find svar på hyppige spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
142/Der mangler videnskabelige undersøgelser af, hvordan og i hvilken grad duft- og kemikalieoverfølsomhed påvirker arbejdslivet. Fra vores telefonrådgivning ved vi imidlertid, at mange personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed fortæller, at deres symptomer forværres i forbindelse med deres arbejde.
143/Nyttige links for og om duft- og kemikalieoverfølsomme. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
144/
145/
146/
147/Det nemmest at spørge den duft- og kemikalieoverfølsomme, hvordan man bedst forholder sig. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
148/Idéer til hvad man som arbejdsplads og kolleger kan overveje, når man har en kollega der er overfølsom over for dufte og andre kemiske stoffer. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
149/En duft- eller parfumepolitik kan være en måde at tage hensyn til duft- og kemikalieoverfølsomme og parfumeallergikere, der ikke kan tåle parfume på huden. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI).
150/Idéer til hvad duft- og kemikalieoverfølsomme kan overveje at gøre på arbejdspladsen. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
151/
152/
153/
154/
155/
156/
157/
158/
159/
160/
161/
162/
163/
164/
165/
166/
167/
168/Nogle medarbejdere blev dårlige, når de blev udsat for stærke dufte, men så formulerede Rigshospitalets it-afdeling en duftpolitik.
169/Læs hvad Odense Universitetshospital har gjort for at mindske generende dufte.
170/
171/
172/
173/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har ikke ekspertise i sociale spørgsmål og kan derfor ikke rådgive på området. Men du kan finde mere viden og hjælp i linkene her på siden. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt under betegnelserne duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) og Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
174/
175/Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme har svært at finde en bolig, de kan være i uden at få symptomer.
176/
177/Det tog fire måneder og en m e g e t grundig afklaring af arbejdsevne at finde ud af, at Charlotte Aare ikke kunne arbejde pga. sin duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Til gengæld fik hun sin pension kun få uger efter, hun blev indstillet til den.
178/Michael Clausen er ung og veluddannet, men lider også af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) i en sådan grad, at han ikke kan arbejde. Sammen med lægelig uenighed er det en kombination, der er svær at håndtere i det sociale system. Læs historien om en mere end fem år lang pensionssag, der endnu ikke er slut.
179/Læs om bioanalytikeren, der arbejder om natten med maske på.
180/
181/Læs om projektsygeplejersken, der fandt ud af, at det var lettere at arbejde hjemmefra.
182/
183/Det kan være svært for kollegerne at tackle duft- og kemikalieoverfølsomhed. Henriette Lindeburg gør det med humor. Læs interviewet om, hvordan det er at være kollega.
184/
185/
186/Melina Wien arbejder i Astma- og Allergiforeningen i Odense, som Ine Møller Hansen er leder af. Hun har aldrig mødt sin chef.
187/Jan Holsts klient vidste godt, at mange er allergiske over for parfume på huden, men var mindre opmærksom på, at nogen heller ikke kan tåle duften. Det ved han nu. Læs interview med Ulrik de Lichtenberg.
188/Seneste nyt om duft- og kemikalieoverfølsomhed /duftoverfølsomhed / Multiple Chemical Sensitivity (MCS) / Idiopatic Environmental Intolerance (IEI)
189/Her finder du udvalgt medieomtale af Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.
190/Kontakt: Forskningsleder Sine Skovbjerg E-mail: sinsko01 Telefon: 39 77 73 04
191/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i medierne 2006
192/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i medierne 2007
193/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i medierne 2008
194/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed i medierne 2009.
195/Tilmeld nyhedsbrev fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.
196/
197/
198/Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er et nationalt center, der varetager forskning og information om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Duft- og kemikalieoverfølsomhed er også kendt som duftoverfølsomhed, Multiple Chemical Sensitivity (MCS) eller Idiopathic Environmental Intolerence (IEI)
199/..Skovbjerg, cand. scient. san., er tiltrådt som ny forskningsleder for Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ved Gentofte Hospital. 37-årige Sine Skovbjerg er uddannet
200/..18. december 2009 klokken 15.00 forsvarer læge Helle Holst sin ph.d.-afhandling, Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by odorous chemicals, i det s
201/..den 30. november inviterer Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed og Miljøstyrelsen til informationsmøde. Videncentrets medarbejdere vil på mødet give
202/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har modtaget 12 millioner kroner fra regeringens Kemikaliehandlingsplan II. Pengene sikrer driften af Videncentret til og med 2013. ”Duft-
203/..Helle Holst har fredag den 18. december 2009 forsvaret Videncentrets første ph.d.-afhandling: "Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by
204/..scient Nikolaj Drimer Berg har fradag den 15. januar forsvaret sin ph.d.-afhandling "Prevalence of and Risk Factors for Chemical Sensitivity - Epidemiological and Genetic Studies". Bed
205/..scient. san. og Videncentrets leder Sine Skovbjerg har fredag den 29. januar 2010 forsvarets sin ph.d.-afhandling: “Multiple Chemical Sensitivity - psychological factors, patient strategie
206/..år efter Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev etableret under Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital, har de tre første ph.d.-studerende for
207/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed byder velkommen til centrets nye hjemmeside. Målet er at informere bedre om duft- og kemikalieoverfølsomhed, dele centrets forskning
208/..2008 gennemførte Videncentret et genetisk kortlægningsstudie af udvalgte geners betydning for duft- og kemikalieoverfølsomhed. I studiet deltog 1.216 personer fra befolkningen og
209/..er ny leder af Videncentret. Hvad betyder det for Centrets forskning? Sine: ”Jeg tror ikke, det bliver ret forskelligt fra tidligere – bortset fra jeg vil prøve at ko
210/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomheds nye hjemmeside findes nu i en engelsk udgave.   Man finder den ved at klikke på ¤English¤ lige under søg
211/..har netop udgivet Årsrapport 2009.   Årsrapporten beretter om, Videncentrets aktiviteter i 2009. Bl.a. at de tre første ph.d.-studerende afsluttede deres p
212/..og Sundhedministeriet har gennem Udenrigsministeriet bedt 11 lande, som Danmark normalt sammenligner sig med, om svar på tre spørgsmål:   Anerkendes duft- og
213/..og ph.d. Jesper Elberling har fulgt en patient med duft- og kemikalieoverfølsomhed, som gennem et halvt år jævnligt blev behandlet med elektrokonvulsiv terapi (ECT). &n
214/..fjerde forskerstuderende, læge Marie Tran, går nu i gang med den praktiske udførelse af sit ph.d.-studium. Marie Tran vil i sin forskning studere, hvordan duft- og kem
215/..Clausen er ung og veluddannet, men lider også af duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) i en sådan grad, at han ikke kan arbejde. Det er en kombination, der er sv&a
216/..bliver nu muligt at få information og nyheder fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed direkte ind i sin indbakke.   Det elektroniske nyhedsbrev, der vil udkomme to
217/..nyt italiensk studie (De Luca, 2010) har fundet høj forekomst af visse af kroppens signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).   Det drej
218/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har ansat Christian Riise Hauge i en treårig ph.d.-stilling. Hans opgave bliver at undersøge om mindfulness har en effekt på
219/..offentliggør i dag en statusrapport over Centrets første bevillingsperiode, der strækker sig over de fire år fra 2006 til udgangen af 2009.   Hent s
220/..er læge og ph.d.-studerende Marie Tran fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed, som er ansvarlig for undersøgelserne.   "Vi undersøger, om nerve
221/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed udgiver i næste uge en ny pjece om duft- og kemikalieoverfølsomhed.   Pjecen er primært målrettet nye duft- og k
222/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er oplægsholder på en workshop om sundhedspersonales behov for ny viden om kemikalier og helbredseffekter, som Sundhedsstyrelsen hold
223/..Nyhederne bragte mandag den 25. oktober et indslag om duft- og kemikalieoverfølsomhed.   To duft- og kemikalieoverfølsomme beskriver, hvordan det er at leve med overfø
224/..svensk forskergruppe fra lungeafdelingen på Skövde Hospital samt Gøteborg Universitet har set på sammenhængen mellem sensorisk hyperreaktivitet (SHR) i luftvejene og a
225/..har længe været en mangel i forskningen i duft- og kemikalieoverfølsomhed, at der ikke er lavet såkaldt longitudinale befolkningsstudier, dvs. studier der følger de
226/..over for parfume anses for at være en undergruppe til duft- og kemikalieoverfølsomhed, og det har seniorforsker, læge og ph.d. Jesper Elberling skrevet et kapitel
227/..Charlottes historie.   Vi har samlet alle personlige historier om duft- og kemikalieoverfølsomhed på én side:   Læs om andre med duft- og kemikalieo
228/..holdt den 24. november informationsmøde om sine aktiviteter inden for forskning i duft- og kemikalieoverfølsomhed. Omkring 40 interesserede var mødt op.   Her
229/..allerfleste, der kontakter Videncentrets rådgivningslinje, er personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed.   Det viser opgørelser foretaget af rådgivningssygepleje
230/..for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er blevet del af netværket omkring det nordiske kompetencecenter for indeklima og sundhed, KOMIN. Mange sundhedsproblemer herunder hjerte-k
231/..informations- og rådgivningslinje er lukket den 11/1 2011 pga. kursus.   Du kan ringe igen tirsdag den 19. januar mellem 09.00 og 14.00 eller kontakte os via mail-formulare
232/..2010 forsvarede to ph.d.-studerende fra Videncentret deres afhandlinger og to nye studerende blev indskrevet ved Københavns Universitet.    Læge Marie Tran er begyndt
233/.. Læs Mariannes historie. Her kan du også hente listen over de materialer, Marianne har testet på sig selv og anvendt i sit nye hus.   Vi har samlet alle personlige h
234/..til duft - og kemikalieoverfølsomhed, fibromyalgi, kronisk træthedssyndrom, irriteret tyktarm og lignende tilstande er i dag uafklarede.   Det er bl.a. baggrunden
235/..søger igen forsøgspersoner til et videnskabeligt forsøg, som har til formål at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) ved duft-
236/..for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed har afgivet et høringssvar i forbindelse med DSAMs vejledning for udredning og behandling af funktionelle symptomer og lidelser i al
237/..og ph.d.-studerende Marie Tran har tidligere gennemført et studie, der havde til formål at karakterisere smerteresponset hos duft – og kemikalieoverfølsomme v
238/
239/..ALLERGI ELLER MCS: Hvad lider du af? Af Martine Bentsen Det anslås, at op mod 17.000 danskere er duft- og kemikalieoverfølsomme i en grad, der påvirker deres liv både s
240/..en bevilling på 10 millioner fra TrygFonden indledte Videncentret i 2011 et samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, samt en række andre institut
241/..1. juli i år oprettes ny diagnosekode, med det formål at kunne indberette sygehuskontakter for patienter med symptomer på duft – og kemikalieoverfølsomhed til Landsp
242/..en ny artikel baseret på en række fokusgruppe interviews beskriver ægtefæller til hustruer med duft - og kemikalieoverfølsomhed deres oplevelser med lidelsen, og
243/..samlede arbejder for perioden 2006 og frem til 2012 er blevet evalueret af to internationale eksperter. Konklusionen på evalueringen var bl.a. at Videncentret på højt
244/..samarbejde med universitetet i Umeå og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) igangsætter Videncentret nu et nyt og primært genetisk forskningsprojekt.   Formålet er
245/..information om Videncentrets aktiviteter i 2012 og herunder om oprettelsen af diagnosekoden "symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer" i Sundhedsv&
246/..med interventionsstudiet er at undersøge effekten af pulserende elektro-magnetiske felter, forkortet PEMF, som en behandlingsmetode ved duft - og kemikalieoverfølsomh
247/..har efter aftale med DR fået lov til at bringe nedenstående artikel, som netop har været bragt i DRs interne webmagasin DRinde.     Når velduft bli
248/..udgangen af 2013 udløber den nuværende kemikaliehandlingsplan. Aftalekredsen omkring den fremtidige danske indsats på kemikalieområdet er blevet enig om, at bevillingen ti
249/..af Videncentret ved udgangen af 2013 har skabt bekymring hos MCS Foreningen for at viden om duft - og kemikalieoverfølsomhed vil gå tabt og at duft - og kemikalieoverføls
250/..er offentliggjort i tidsskriftet Plos One og kan læses her
251/..juli 2012 blev oprettet en diagnosekode for symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer i Sundhedsvæsenets Klassifikations System. Videncentrets Følgegruppe stod bag initiativ
252/..for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed lukker per 31.12.2013 og dermed også rådgivningsfunktionen. Sidste dag for henvendelser er tirsdag d. 17. december fra kl. 09.00 til
253/..er baseret på resultaterne fra et studie af blodprøver fra 150 duft - og kemikalieoverfølsomme og et tilsvarende antal raske forsøgsdeltagere.   L&aeli
254/..2006 har Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed arbejdet systematisk på at opbygge viden om duft - og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Det har været muligt p
255/
256/..med studiet var at undersøge sammenhængen mellem central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed gennem karakteristik af smerteresponset ved fæ
257/
258/
259/..hvorvidt en defekt hudbarriere i form af filaggrinmangel kan påvirke sammenhængen mellem tobaksrygning og astma. Resultaterne viser, at rygning er en ris
260/
261/..studiet havde til formål at afdække, hvorvidt mindfulness-baseret kognitiv terapi er egnet som interventionsform ved duft og kemikalieoverfølsomhed.   Mindfulness forl
262/
263/..med studiet var at beskrive ægtefællers perspektiv på duft - og kemikalieoverfølsomhed, samt de strategier de anvender for at håndtere de mange forandring
264/..er tidligere foreslået at ændringer i det centrale nervesystem, f.eks. i form af central sensibilisering, har betydning for duft- og kemikalieoverfølsomhed. Central sensibiliser
265/..og kemikalieoverfølsomhed hænger sammen med allergiske og ikke-allergiske hudreaktioner i en befolkningsundersøgelse En tidligere undersøgelse af Jesper Elberling et a
266/..havde til formål at undersøge capsaicin-udløst neurogen inflammation (betændelseslignende tilstand) og rødme i huden hos kvinder med henholdsvis duft – o
267/
268/..variationer – især i gener med betydning for omsætning af fremmedstoffer – er rapporteret associeret med duft- og kemikalieoverfølsomhed, men fundene i littera
269/..havde til formål at undersøge, om hostetærsklen hos patienter med luftvejssymptomer udløst af kemiske stoffer og hos patienter med mere generaliserede symptomer p&ari
270/..var at undersøge sammenhængen mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og psykologiske faktorer af betydning for opfattelse og fortolkning af kropslige fornemmelser. H
271/..har fulgt en patient med duft- og kemikalieoverfølsomhed, som gennem et halvt år jævnligt blev behandlet med elektrokonvulsiv terapi (ECT).   Patienten som er b
272/..er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, der bl.a. havde til formål at undersøge betydningen af en håndterings strategi karakteriseret ved undertrykkel
273/..med undersøgelsen var at karakterisere de personer i befolkningen, der er svært generet af almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.   Undersøgelsen
274/..med undersøgelsen var at beskrive, hvilken indvirkning duft – og kemikalieoverfølsomhed (MCS) kan have på dagligdagen. Herunder hvilke strategier MCS ramte bru
275/..med undersøgelsen var at beskrive alment praktiserende lægers erfaring med og håndtering af patienter, der søger læge på grund af symptomer ved uds
276/..med studiet var at bestemme arveligheden (heritabiliteten) for luftvejssymptomer relateret til parfume samt at undersøge, i hvilken grad genetiske og miljømæssige fa
277/..med studiet var at undersøge hyppigheden af selvrapporterede symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer samt konsekvenserne af disse symptomer i den dan
278/..ved indtagelse af alkoholiske drikke er almindelige blandt astmatikere, men hyppigheden af disse reaktioner er ikke undersøgt i en generel population. Studiets f
279/..spørgeskemaundersøgelse blandt 6.000 borgere viste, at 13,6 % havde oplevet at have håndeksem inden for det seneste år. I gennemsnit havde sygdommen varet i 16 år.
280/..artikel gennemgår litteraturen vedrørende allergiske reaktioner over for lokalbedøvelse.   Det konkluderes, at allergiske straksreaktioner er sjældne, mens kont
281/..med studiet var at undersøge om basofile granulocytter fra patienter med luftvejssymptomer over for indånding af parfume frigav mere histamin, når de blev tilsat parf
282/..instrument til dobbeltblindede placebokontrollerede øjeneksponeringer med parfume blev udviklet.   Øjenfølsomheden hos 21 patienter med slimhindesymptomer over for parf
283/..undersøgte sammenhængen mellem hostereaktivitet over for stoffet capsaicin og forekomsten af selvrapporterede symptomer over for parfume og parfumerede produkter.   Nedre,
284/..spørgeskema vedrørende slimhindesymptomer relateret til kemiske stoffer blev udsendt til 1.189 personer, som tidligere havde deltaget i en befolkningsundersøgelse.   Un
285/..spørgeskema vedrørende slimhindesymptomer relateret til kemiske stoffer blev udsendt til 1.189 personer, som tidligere havde deltaget i en befolkningsundersøgelse.   Sy
286/..spørgeskema vedrørende slimhindesymptomer relateret til kemiske stoffer blev udsendt til 1.189 personer, som tidligere havde deltaget i en befolkningsundersøgelse.   Un
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 11.02.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital