Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Formål & kommissorium

Videncentrets overordnede formål er: 

  • At undersøge duft- og kemikalierelaterede symptomers omfang og sværhedsgrad i befolkningen. 
  • At afdække hvilke sygdomsmekanismer og risikofaktorer, der er involveret i tilstanden. 
  • At forske i behandling, og i hvordan udvikling og forværring af duft- og kemikalieoverfølsomhed kan forebygges. 
  • At informere og rådgive om duft- og kemikalieoverfølsomhed på baggrund af eksisterende, forskningsbaseret viden.

Læs mere om Videncentrets konkrete aktiviteter.

 

Kommissorium

Formålet er formuleret på baggrund af Videncentrets kommissorium.

 

Det lyder således:

 

"Videncentrets arbejde bygger på , at den eksisterende viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er utilstrækkelig til at vurdere, hvorfor duft- og kemikalierelaterede symptomer opstår, og hos nogle mennesker synes at udvikle sig til en kronisk invaliderende sygdomstilstand. De underliggende patofysiologiske mekanismer for fremkaldelse af duft- og kemikalierelaterede symptomer er stort set uafklarede. Ligeledes er hverken omfanget eller de individuelle og samfundsmæssige konsekvenser af duft- og kemikalierelaterede symptomer klarlagt i Danmark.  Videncentrets arbejde består i systematisk at tilvejebringe videnskabelig dokumentation omkring de ovenstående forhold og at yde rådgivning på baggrund heraf. Arbejdet sker inden for de ressourcemæssige rammer, som er fastlagt for centrets arbejde."

Ingen udredning

Videncentret modtager ikke patienter til udredning, men svarer gerne på spørgsmål fra læger, sagsbehandlere mv.


Kontakt os

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 31.05.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital