Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Baggrund

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev oprettet i januar 2006 på initiativ af Miljøministeriet.

Baggrunden var, at myndighederne gennem en årrække havde fået et stigende antal henvendelser fra personer, der oplevede gener, når de blev udsat for små mængder kemiske stoffer, typisk fra almindelige forbrugerprodukter.

I 2002 udgav Miljøstyrelsen en rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Den satte bl.a. fokus på, der var behov for forbedring af undersøgelse, diagnose, behandling samt vejledning om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

I 2004 foreslog daværende miljøminister Hans Christian Schmidt (V) at oprette et videncenter og nedsatte i den forbindelse en arbejdsgruppe med relevante fagfolk og repræsentanter for patientforeninger.

Arbejdsgruppens anbefalinger var grundlaget for de forhandlinger, der den 25. november 2004 resulterede i en aftale mellem regeringen og Folketingets partier om at etablere et videncenter for duft- og kemikalieoverfølsomhed eller MCS.

 

Læs også om Videncentrets formål

Ingen udredning

Videncentret modtager ikke patienter til udredning, men svarer gerne på spørgsmål fra læger, sagsbehandlere mv.

 

Kontakt os

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 06.03.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital