Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Samarbejdspartnere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ligger fysisk på Gentofte Hospital, men strækker sig i virkeligheden langt udover hospitalets mure.

 

En stor del af indsamlingen og bearbejdning af data foregår ude af huset i samarbejde med et netværk af videnskabelige partnere.

 

Eksempelvis videnskabelige institutioner inden for:  

 • Dermatologi 
 • Epidemiologi 
 • Smerteforskning 
 • Allergologi 
 • Lungemedicin 
 • Psykiatri 
 • Psykologi 
 • Øre-næse-hals-specialet 
 • Sociologi 
 • Almen medicin samt 
 • Institutter under forskellige universiteter

 

En del af forskningen finansieres også i fællesskab med andre forskningsmiljøer, der bidrager med f.eks. forskningsudstyr og fysiske rammer i forbindelse med specielle undersøgelser. De ph.d.-studerendes vejledere arbejder derudover også frivilligt.

 

Mød vores nationale samarbejdspartnere og internationale kontakter.

 

Ønsker du et samarbejde med Videncenter for Duft- og Kemkalieoverfølsomhed, kontakt venligst forskningsleder Sine Skovbjerg.

Åben alle tirsdage mellem 9.00 - 14.00 Ring på telefon 39 97 84 55
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 06.03.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital