Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Det centrale nervesystem

Det overordnede formål er at undersøge, hvilke sygdomsmekanismer i det centrale nervesystem, der kunne ligge bag duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Ændringer i smertereaktion (2007)

 

Videncentret gennemførte i 2007 en række studier af følsomheden i hud og luftveje hos 16 patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed, 15 patienter med slimhindesymptomer samt 29 raske forsøgspersoner.

Studierne havde til formål at undersøge om patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed var mere følsomme i hud og luftveje end raske forsøgspersoner ved stimulering med det stærkt irriterende, duftfrie stof, capsaicin. Capsaicin findes som det stærkt brændende stof i chili.

Ved indånding af capsaisin viste undersøgelsen , at kun forsøgspersoner med symptomer fra de nedre luftveje, havde en lavere hostetærskel – dvs. hostede før de øvrige forsøgsdeltagere. En test baseret på indånding af capsaisin er derfor ikke umiddelbart egnet til at afgøre om en person har duft- og kemikalieoverfølsomhed eller ej. Resultatet var uafhængigt af astma og rygning.

Ved indsprøjtning af capsaicin i huden blev rødme, smerteintensitet, smerteareal samt smertefølsomhed målt. Forsøget viste en øget reaktion i huden (sekundær hygeralgesi) hos patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed, hvilket kan pege på en forstyrrelse i smerteopfattelsen.

Der er publiceret tre artikler på grundlag af undersøgelserne:

 

Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Vesterhauge S, Elberling J. The capsaicin cough reflex in patients with symptoms elicited by odorous chemicals. International Journal of Hygiene and Environmental Health.2010;213(1):66-71.

 

Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Elberling J. Increased capsaicin-induced secondary hyperalgesia in patients with multiple chemical sensitivity. Clinical Journal of Pain.2011;27(2):156-62.

Holst H, Arendt-Nielsen L, Mosbech H, Serup J, Elberling J. Capsaicin-induced neurogenic inflammation in the skin in patients with symptoms induced by odorous chemicals. Skin research and technology.2011;17(1):82-90.

 

 

Nye smerteundersøgelser (2010-)


Der er igangsat et nyt ph.d. studie, som har til formål at undersøge mulige forandringer i smerteopfattelsen hos personer med duft og kemikalieoverfølsomhed.

 

Studierne vil blive gennemført som klinisk eksperimentelle studier med både patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed og raske kontrolpersoner ved anvendelse af metoder, som benyttes ved smerteforskning.

 

Ph.d.-studiet giver mulighed for at identificere mulige diagnostiske markører for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Følgende artikel er publiseret på grundlag af studiet:

 

Tran MT, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J. Multiple chemical sensitivity: On the scent of central sensitization. International Journal of Hygiene and Environmental Health.2012.

 

 

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 02.09.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital