Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Behandling

Det overordnede formål er at finde behandlingsmetoder, der enten kan kurere eller lindre symptomerne ved duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Eller metoder, der gør det lettere at leve med tilstanden.

 

Effekten af mindfulness (2008 - )

Mindfulness-programmet er udviklet af amerikaneren Jon Kabat-Zinn i 1979. Hans otte ugers Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR) program har gennem tiden vist positive resultater over for en lang række sygdomme.

 

Videncentret gennemførte i 2008 et pilotforsøg, der havde til formål at undersøge effekten af et 8-ugers mindfulness-forløb på duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS). Resultaterne fra studiet er publiceret.

 

Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J. Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: A randomized pilot trial. Scand J Psychol. 2012 Jun;53(3):233-8

Med udgangspunkt i pilotostudiet, nævnt herover, påbegyndte Videncentret i 2010 et nyt ph.d.- forløb, der skal undersøge effekten af mindfulness over for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Læs protokolen for studiet her:

Hauge CR, Bonde JP, Rasmussen A, Skovbjerg S. Mindfulness-based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2012, 13:179 doi:10.1186/1745-6215-13-179.

 

 

Casestudie: Elektrokonvulsiv terapi og duft- og kemikalieoverfølsomhed (2009)

NB! Det beskrevne forløb er ikke er en del af et forskningsprojekt fra Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed.

Videncentret har på sidelinjen fulgt en patient med duft – og kemikalieoverfølsomhed som gennem et halvt år jævnligt blev behandlet med elektrokonvulsiv terapi (ECT). En beskrivelse af dette enkelte forløb er publiceret.

Elberling J, Gulmann N, Rasmussen A. ECT substantially reduces symptom severity and social disability associated with MCS. The Journal of ECT.26(3):231-3.

 

 

Behandling med pulserende elektro-magnetiske felter (PEMF) (2012 - )
Pulserende elektro-magnetiske felter (PEMF) er en nyere metode, hvor elektrisk stimulation af hjernen kan opnås uden brug af bedøvelse eller muskelrelaksation.

 

PEMF stimulation med Re5 Independent System fremkalder en svag elektrisk strøm, der medvirker til cellulær aktivering i det underliggende væv. Re5 apparaturets pulsfrekvens er 50 hertz, hvilket svarer til den frekvens som findes i menneskets egne elektriske felter udenfor kroppens nerver og muskler. Stimulation med Re5 kan gives dagligt over flere uger og fraset let kvalme og hovedpine er der ikke rapporteret bivirkninger ved behandlingen.

 

Videncentret gennemførte i 2012 et pilotforsøg med Re5 Independent System. Eerfaringerne fra pilotforsøget var positive og danner baggrund for et større klinisk kontrolleret forsøg, som igangsættes i april 2013. Forsøget har titlen "Re5 behandling ved symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer". Dette forsøg omfatter 40 forsøgsdeltagere som ved lodtrækning (randomisering) fordeles i to grupper, hvoraf den ene vil modtage aktiv behandling og den anden vil modtage inaktiv (placebo) behandling. Forsøget gennemføres dobbeltblindet og hverken forsøgsdeltagere eller forsøgsansvarlige ved derfor hvilke forsøgdeltagere, der modtager henholdsvis aktiv eller placebo behandling. Blindingen ophæves når forsøget er afsluttet. Behandlingen gives hjemme 2 x 30 minutter dagligt (morgen og aften). Forsøget forventes at bidrage væsentligt til den eksisterende viden om behandlingsmuligheder ved duft - og kemikalieoverfølsomhed. 

 

Resultaterne fra pilotforsøget, samt protokolen til det større forsøg er indsendt til videnskabelige tidsskrifter med henblik på publikation.

 

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 15.04.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital