Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Udvikling af forskningsmetoder

Manglen på en veldefineret definition af, hvad duft- og kemikalieoverfølsomhed er, vanskeliggør forskningen i emnet og betyder, at det er svært at sammenligne resultater fra forskellige studier. Videncentret arbejder derfor på at forbedre forskningsmetoderne.

QEESI – et nyt værktøj (2010-2011)


Videncentret igangsatte i 2010 en undersøgelse, der havde til formål at evaluere et amerikansk udviklet spørgeskema til beskrivelse af duft – og kemikalieoverfølsomhed: ”The Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory” eller QEESI. QEESI er udviklet til at måle forskellige aspekter af duft- og kemikalieoverfølsomhed og er oversat til svensk, spansk og japansk.

 

Undersøgelsen er ikke en undersøgelse af duft- og kemikalieoverfølsomhed, men af spørgeskemaet for at sikre, at det virker i en dansk sammenhæng.

En videnskabelig evaluering af en dansk oversættelse af QEESI giver bl.a. mulighed for bedre at kunne sammenligne forskning inden for duft- og kemikalieoverfølsomhed internationalt.

 

Resultaterne er publiceret i Journal of Environmental and Public Health.

 

Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish Population. Journal of Environmental and Public Health. 2012. doi:10.1155/2012/304314

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 08.03.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital