Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Praktiserende lægers erfaring med patienten med duft- og kemikalieoverfølsomhed
Forfatter:Skovbjerg S, Johansen JD, Rasmussen A, Thorsen H, Elberling J
Original titel:General practitioners' experiences with provision of healthcare to patients with self-reported multiple chemical sensitivity
Tidskrift:Scandinavian Journal of Primary Health Care.2009;27(3):148-52.
År:2009
Emne:Epidemiologi

Formålet med undersøgelsen var at beskrive alment praktiserende lægers erfaring med og håndtering af patienter, der søger læge på grund af symptomer ved udsættelse for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.

 

Undersøgelsen var en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse henvendt til 1.000 tilfældigt udvalgte alment praktiserende læger.

 

I alt 691 alment praktiserende læger (69 %) returnerede et udfyldt spørgeskema. Heraf angav 431 (62.4 %) læger, at de havde haft mindst én konsultation inden for de seneste 12 måneder med en patient, der oplevede at få symptomer ved udsættelse for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.

 

Omkring halvdelen af de alment praktiserende læger vurderede, at patientens tilstand var kronisk, samt at de sjældent følte sig i stand til at indfri forventningerne til konsultationen.

 

Hovedparten havde henvist patienten til en speciallæge og oftest til læger med speciale i allergologi. På spørgsmålet om årsagerne til at duft- og kemikalieoverfølsomhed opstår, svarede mere end halvdelen af lægerne, at symptomerne skyldes et komplekst samspil mellem fysiologiske, psykologiske og sociale faktorer.

 

Knap en tredjedel mente, at årsagerne primært var somatisk betingede, mens få mente, at symptomerne alene kunne forklares ud fra psykologiske problematikker.

 

De fleste praktiserede læger, anbefalede patienten enten delvis eller total undgåelse af udsættelse for dufte og kemiske stoffer. Samtidig efterspurgte hovedparten mere viden om tilstanden, diagnostiske værktøjer og kliniske retningslinjer.

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital