Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Et tvillingestudie af parfumerelaterede luftvejssymptomer
Forfatter:J. Elberling, A.Lerbaek, K.O.Kyvik, J.Hjelmborg
Original titel:A twin study of perfume-related respiratory symptoms
Tidskrift:International Journal of Hygiene and Environmental Health.2009:212(6):670-8.
År:2009
Emne:Epidemiologi, Genetik

Formålet med studiet var at bestemme arveligheden (heritabiliteten) for luftvejssymptomer relateret til parfume samt at undersøge, i hvilken grad genetiske og miljømæssige faktorer relateret til astma, kontaktallergi, håndeksem eller atopisk eksem har betydning for symptomerne.

 

Baggrunden for studiet er, at udsættelse for parfume ofte giver anledning til symptomer fra luftvejene. Selvom symptomerne forekommer ved såvel astma som eksemsygdomme, skyldes de ikke allergi. Det er uklart om symptomerne er arvelige, og hvorvidt arvelige eller miljømæssige faktorer kan forklare sammenhænge til astma og eksemsygdomme.

 

Ved tvillingestudier kan heritabiliteten beregnes. Heritabilitet er et mål for den del af variationen ved et træk (f.eks. parfumerelaterede symptomer fra luftvejene), der er bestemt af forskelle i gener, og hvor stor en del der er bestemt af miljøeffekter. En heritabilitetsværdi på 1, betyder at et træk er 100 % genetisk bestemt, mens en heritabilitetsværdi på 0 betyder, at genetiske faktorer ikke har en betydning.


Et spørgeskema blev udsendt til 5.048 danske tvillinger, hvoraf 82 % bevarede skemaet.


Heritabiliteten af luftvejssymptomer relateret til parfume var 0.35. Sammenhænge mellem luftvejssymptomer relateret til parfume og astma, kontaktallergi eller håndeksem kunne dog hverken forklares med genetiske eller miljømæssige faktorer relateret til disse sygdomme. Derimod kunne fælles genetiske faktorer forklare omkring 40 % af sammenhængen mellem luftvejssymptomer relateret til parfume og atopisk eksem.

 

Studiet viser dermed, at der er en betydelig genetisk komponent for luftvejdssymptomer over for parfume.

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital