Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Ikke-allergiske hudreaktioner hos duft - og kemikalieoverfølsomme - en befolkningsundersøgelse
Forfatter:Berg ND, Linneberg A, Thyssen JP, Dirksen A, Elberling J
Original titel:Non-allergic cutaneous reactions in airborne chemical sensitivity - A population based study
Tidskrift:International Journal of Hygiene and Environmental Health.2011;214(3):239-45.
År:2011
Emne:Epidemiologi
Duft- og kemikalieoverfølsomhed hænger sammen med allergiske og ikke-allergiske hudreaktioner i en befolkningsundersøgelse

En tidligere undersøgelse af Jesper Elberling et al. har fundet en øget forekomst af kemikalierelaterede luftvejssymptomer hos personer med kontaktallergi (læs mere her).

Formålene med dette studie var at undersøge sammenhængen mellem andre symptomer relateret til 11 almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer og kontaktallergi,  samt at undersøge sammenhænge mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og ikke-allergiske reaktioner i huden.

I alt blev 3.460 deltagere i en befolkningsundersøgelse, Helbred2006, testet for kontaktallergi ved påsætning af lappeprøver på ryggen, og 2.232 af disse blev desuden testet for luftvejsallergi ved priktest. Deltagere blev inddelt i fire grupper af duft- og kemikalieoverfølsomhed ved hjælp at et standardiseret spørgeskema.

Vi fandt en sammenhæng mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og både allergiske og ikke-allergiske reaktioner i huden, mens der ikke var nogen sammaenhæng til luftvejsallergi. Sammenhængen var stærkest for ikke-allergiske reaktioner og var uafhængig af køn, alder og andre faktorer, som kunne tænkes at påvirke resultatet.

Studiet bidrager til udredningen af hvilke mekanismer, der ligger bag duft- og kemikalieoverfølsomhed. Resultaterne tyder på mekanismerne er forskellige fra dem, der ligger bag luftvejsallergi og kontaktallergi, men muligvis er relaterede til mekanismerne bag ikke-allergiske hudreaktioner.
Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital