Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Central sensibilisering ved duft - og kemikalieoverfølsomhed
Forfatter:Tran MT, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J.
Original titel:Multiple chemical sensitivity: On the scent of central sensitization.
Tidskrift:Int J Hyg Environ Health 2013 Mar;216(2):202-10. Epub 2012 Apr 8.
År:2013
Emne:Det centrale nervesystem

Formålet med studiet var at undersøge sammenhængen mellem central sensibilisering og duft- og kemikalieoverfølsomhed gennem karakteristik af smerteresponset ved fænomenerne: 1) Overfølsomhed over for prik (sekundær hyperalgesi), 2) Smerteophobning (temporal summation) og 3) Smertehæmning (diffuse noxious inhibitory control, DNIC).


Studiet blev gennemført som kliniske case-kontrol forsøg ved brug af de tre smerteforsøgs-modeller. I alt 15 forsøgspersoner med duft- og kemikalieoverfølsomhed og 15 raske kontrolpersoner indgik i forsøget.

Overordnet bekræfter studiet tidligere fund (se Holst H et al. 2011). Arealet for sekundær hyperalgesi var således forøget hos duft - og kemikalieoverfølsomme, hvilket underbygger hypotesen om central sensibilisering som en mulig co-faktor ved duft - og kemikalieoverfølsomhed. Et nyt studie er igangsat med det formål at reproducere dette fund hos samme forsøgsdeltagere.

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital