Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Mindfulness-baseret kognitiv terapi - et pilot studie
Forfatter:Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J.
Original titel:Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: A randomized pilot trial.
Tidskrift:Scand J Psychol. 2012; 53 (3): 233 -238.
År:2012
Emne:Behandling

Pilot studiet havde til formål at afdække, hvorvidt mindfulness-baseret kognitiv terapi er egnet som interventionsform ved duft og kemikalieoverfølsomhed.

 

Mindfulness forløbet bestod af 8 ugentlige gruppesessioner på hver 2½ time og fulgte Zindel Segal, Mark Williams og John Teasdales manual. I alt 37 duft - og kemikalieoverfølsomme, som blev tilfældigt fordelt på henholdsvis en kontrol - og en interventionsgruppe, deltog i pilot studiet.

 

Erfaringerne fra pilot studiet danner bl.a. grundlag for et større randomiseret forsøg med mindfulness ved Videncentret. Studiet blev gennemført med støtte fra Trygfonden.

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital