Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Videnskabelige artikler

Forekomst af selvrapporterede symptomer og konsekvenser relateret til indånding af almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer i en dansk befolkningsgruppe
Forfatter:Berg ND, Linneberg A, Dirksen A, Elberling J
Original titel:Prevalence of self reported symptoms and consequences related to inhalation of airborne chemicals in a Danish general population
Tidskrift:International Archives of Occupational and Environmental Health.2008;81(7):881-7.
År:2008
Emne:Epidemiologi

Formålet med studiet var at undersøge hyppigheden af selvrapporterede symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer samt konsekvenserne af disse symptomer i den danske befolkning.

 

Fra CPR-registret blev 6.000 borgere i alderen 18-69 år og med bopæl i Storkøbenhavn tilfældigt udvalgt. De 6.000 borgere fik tilsendt et spørgeskema om symptomer relateret til 11 almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer samt om konsekvenser relateret til dem.

 

Dufte og kemiske stoffer inkluderede andre personers brug af parfume, rengøringsmidler, opløsningsmidler, friske tryksager, nyt boliginventar, blød plast eller gummi, nyt elektronisk apparatur, stege- og mados, udstødning fra motorkøretøjer, tjæreprodukter samt røg fra brændeovn.


I alt 71 % af de 6.000 borgere returnerede et udfyldt spørgeskema.

 

Af dem angav:

  • 45 % at de var generet af mindst én af de ovenfor nævnte almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer
  • 27 % at de var generet i en grad der udløste symptomer
  • 17 % at reaktioner fremkaldt af dufte eller kemiske stoffer havde betydning for deres valg af personlige plejemidler, 10 % for hvordan, der blev gjort rent i deres hjem og 4 % for hvilke butikker, de handlede ind i
  • 3 % at symptomer fremkaldt af dufte og kemiske stoffer begrænsede dem socialt eller arbejdsmæssigt
  • 0,5 % angav, at symptomerne havde negativ indflydelse på begge disse forhold.

Undersøgelsen er den første i Danmark, som opgør forekomsten af symptomer over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer. 

 

0,5 % oplevede, at deres symptomer påvirkede dem socialt og erhvervsmæssigt, hvilket på landsplan svarer til at ca. 17.000 mennesker

Brug ordbogen, hvis du vil have forklaret et ord eller begreb
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 03.06.13 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital