Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Om forskning

Forskning er afgørende for vores viden om sygdomme og vores evne til at diagnosticere, behandle og forebygge dem.

Der findes en række forskellige forskningsdesign. Valget af hvilket, man vi bruge i sin forskning, afhænger af undersøgelsens formål.

 

Eksempelvis kan en spørgeskemaundersøgelse give et indblik i, hvor mange personer der på et givent tidspunkt har en bestemt sygdom, hvorimod effekten af en behandling bedst undersøges i et klinisk kontrolleret forsøg.

 

Evidens
Begrebet evidens er udtryk for ”den bedste aktuelle viden” og anvendes ofte i relation til forskningsbaseret viden.

 

Det er både antallet af undersøgelser samt kvaliteten af de enkelte undersøgelser, herunder f.eks. de metoder der indgår, der er afgørende for, hvor god evidens, der findes i relation til en given sygdom eller behandling.

 

Videncenterets rådgivning omkring duft – og kemikalieoverfølsomhed er primært baseret på den eksisterende evidens på området.

 

Peer review
Konklusionerne på videnskabelige undersøgelser deles typisk med andre forskere og fagfolk i artikler i anerkendte videnskabelige tidsskrifter.

For at sikre en vis kvalitet og relevans af de undersøgelser der offentligøres, benytter videnskabelige tidsskrifter sig af ”peer review”.

 

Peer review betyder, at en artikel - før den bliver offentliggjort – gennemgåes kritisk af fagpersoner, der har kompetencer inden for samme felt eller af personer, der har viden om de videnskabelige metoder, der er brugt i studiet.

 

Hvordan forsker vi i en sygdom, der ikke umiddelbart kan ses eller måles?
I relation til duft – og kemikalieoverfølsomhed (MCS) er den eksisterende evidens generelt sparsom.

 

Videncentret har derfor valgt en bred faglig tilgang til emnet, der omfatter forskning i såvel biologiske, psykologiske og sociale faktorers betydning.

I planlægningen af forskningen stiller vi os f.eks. spørgsmål som: 

  • Hvad viser andre undersøgelser?
  • Hvilke forskningsspørgsmål vil vi gerne have besvaret?

Herunder: 

  • Er der særlige risikofaktorer forbundet med udvikling af MCS? 
  • Er der bestemte personlighedstræk eller psykologiske træk ved MCS? 
  • Er MCS arveligt? Er der særlige gener? 
  • Er følsomheden over for kemiske stoffer ændret? 
  • Er følsomhed over for andre sensoriske stimuli ændret? 
  • Er der et overlap til andre tilstande?

 

Læs mere om Videncentrets forskning.

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 14.01.11 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital