Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Hvad kan arbejdspladsen gøre?

På arbejdspladsen kan hensyn i nogle tilfælde være afgørende for, om kollegaen med duft- og kemikalieoverfølsomhed kan fungere socialt og - i yderste konsekvens - beholde sit arbejde.

Hensynene er individuelle, fordi personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed oplever forskellige forløb. F.eks. bliver de samme symptomer ikke altid bliver udløst af de samme dufte og kemiske stoffer, ligesom de samme dufte og kemiske stoffer kan udløse forskellige symptomer hos forskellige personer.

Mange duft- og kemikalieoverfølsomme oplever også, at de i nogle perioder er mere sårbare over for påvirkninger end i andre.

Det betyder, at nogen duft- og kemikalieoverfølsomme vil kunne fungere i et arbejdsmiljø, som andre duft- og kemikalieoverfølsomme ikke ville kunne klare. 

Det er Videncentrets erfaring, at de bedste løsninger som oftest bliver fundet i de tilfælde, hvor arbejdspladsen og kollegerne indgår i en åben dialog med - og lytter til - den duft- og kemikalieoverfølsomme medarbejder.

Læs mere om duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Idéer til hvad man som arbejdsplads og kolleger kan overveje:

  • Udskiftning af rengøringsmidler, håndsæbe, vaskepulver mv. til parfumefri produkter. 
  • Ændring af arbejdsgange så den duft- og kemikalieoverfølsomme så lidt som muligt bliver udsat for de stoffer, han/hun oplever, giver symptomer, eller bliver udsat i mindre omfang. 
  • Flytte kopimaskine, printere o.l. ind i lukkede rum med udsugning. 
  • Tilbyde den duft- og kemikalieoverfølsomme at få enmandskontor, at dele kontor med færre kolleger, eller en arbejdsplads ved et vindue, der gerne må stå åbent. 
  • Sørge for tilstrækkelig udluftning og ventilation og mulighed for pauser i det fri. 
  • Overveje at indføre en duftpolitik, der f.eks. kan omfatte begrænsning af brug af parfumerede produkter og kraftigt duftende blomster. 
  • Tage den duft- og kemikalieoverfølsomme med på råd ved indkøb af f.eks. nye møbler og ny gulvbelægning. 
  • Omfordeling af de arbejdsopgaver, der opleves som særligt belastende for personen med duft- og kemikalieoverfølsomhed. 
  • En hjemmearbejdsplads kan være løsningen for nogle. Men man skal være opmærksom på, at printere, kopimaskiner mv. kan skabe problemer for duft- og kemikalieoverfølsomme i hjemmet.

 

Svært alligevel
Nogle af de duft- og kemikalieoverfølsomme, vi taler med i Videncentrets rådgivningslinje, fortæller, at de oplever at reagere på flere og flere stoffer med årene. Det betyder også, at selvom man som arbejdsplads gør en stor indsats, så kan der være være tale om så vidtgående hensyn, at det kan være svært at leve op til.

Læs mere om:

 

Læs mere

Læs om:

Læs mere om arbejdsmiljø

Dårligt indeklima får os til at arbejde mindre effektivt og kan i værste fald gøre os syge. Virksomhederne har meget at vinde ved at sørge for et godt indeklima.

 

Læs mere om dårligt indeklima i Magasinet Arbejdsmiljø

Åben alle tirsdage mellem 9.00 - 14.00 Ring på telefon 39 97 84 55
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 22.11.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital