Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Hvor kan jeg finde mere information?

Patientforeninger
Der findes to patientforeninger for duft- og kemikalieoverfølsomme:


Derudover er der også et webbaseret socialt netværk for duft- og kemikalieoverfølsomme:  


Myndigheder

I 2005 satte Miljøministeriet fokus på gener i forbindelse med indånding af dufte og kemikalier i kampagnen ”Luften”. Siden bliver ikke opdateret, men der findes stadig gode råd for omgivelserne, herunder eksempelvis pårørende, kolleger osv. til duft- og kemikalieoverfølsomme.

 

Da Videncentret er oprettet og finansieret af Miljøministeriet, vil man også kunne finde information på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her finder man bl.a. en omfattende rapport om duft- og kemikalieoverfølsomhed. Rapporten er udgivet i 2002.

 

Miljøstyrelsen står også bag en kampagne om indeklima: "Luk luften ind". Der kan man finde gode råd om godt indeklima.

 

Sundhedsfaglige kan, udover her på siden, finde information i et notat om duft- og kemikalieoverfølsomhed på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

 

Om indeklima

Forskellige produkter kan påvirke luftkvaliteten og dermed indeklimaet, og mange duft- og kemikalieoverfølsomme søger viden om, hvilke materialer der giver færrest gener. Det er svært at rådgive om, fordi duft- og kemikalieoverfølsomme reagerer på forskellige stoffer og på meget små koncentrationer, men en mulighed er at gå efter produkter, der er mærket med "Indeklimamærket". Det stiller krav til produktet i dets brugsfase og omfatter produkternes påvirkning af luftkvaliteten i indeklimaet. Et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften. Læs mere på:

Se også:

Om astma og allergi

Undersøgelser har vist, at duft- og kemikalieoverfølsomhed ofte optræder samtidigt med sygdomme som astma, høfeber og eksem. Læs mere om det i følgende links.

Er du frisør, kan du også læse mere på Videncenter for Frisørers hjemmeside.

 

Om depression og angst

Undersøgelser har vist, at duft- og kemikalieoverfølsomhed ofte optræder samtidigt med sygdomme som depression og angst. Læs mere om det i følgende link.

Om forskning

Åben alle tirsdage mellem 9.00 - 14.00 Ring på telefon 39 97 84 55
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 06.03.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital