Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Sociale spørgsmål

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har ikke ekspertise i sociale spørgsmål og kan derfor ikke rådgive på området. Men du kan finde mere viden og hjælp i linkene her på siden.

Har du spørgsmål i forbindelse med arbejde og beskæftigelse, kan du læse mere om de forskellige muligheder på det offentlige Danmarks informationsportal, Borger.dk.

Her kan du bl.a. blive klogere på reglerne om:

 • Sygedagpenge og kontanthjælp
 • Fleksjob, skånejob og revalidering
 • Pension og efterløn

 

Jobcentret
Det er jobcentrene, der løser opgaverne inden for alt, der har med arbejdsevne at gøre. Der ligger jobcentre i alle kommuner.

Du skal kontakte dit jobcenter, hvis du vil vide mere om:

 • Sygemelding og sygedagpenge
 • Kontanthjælp
 • Jobsøgning og jobskifte
 • Ledighed
 • Revalidering
 • Fleks - eller skånejob
 • Afklaring af arbejdsevne f.eks.  i forbindelse med ansøgning om pension

 

Find landets jobcentre

 

Kommunen
Kommunerne har ansvaret på det sociale område. Det betyder, at det er den enkelte kommune, der har ansvaret for at træffe afgørelse om, hvorvidt en borger kan få et socialt tilbud. Kommunen har ansvar for at sikre, at der findes relevante sociale tilbud og har ansvaret for finansieringen af tilbuddene. Kommunen har også pligt til at rådgive generelt på området.

Kommunerne er således ansvarlige for alt, der har med funktionsevne at gøre, eksempelvis:

 

 • Hjælpemidler
 • Boligændringer
 • Rengøring i hjemmet 

 

Find landets kommuner og regioner inkl. adresser.

 

Andre instanser
Mange fagforeninger har socialrådgivere ansat, som man som duft- og kemikalieoverfølsom kan få råd og vejledning af.

 

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed
Videncentret forholder sig ikke til konkrete enkeltsager, men stiller gerne sin viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS) til rådighed for sagsbehandlere, lægekonsulenter og andre medarbejdere i kommuner og jobcentre, der har spørgsmål vedrørende duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er et nationalt center under Miljøstyrelsen og Gentofte Hospital.

VISO
I de mest specialiserede enkeltsager kan både borgere og sagsbehandlere få gratis vejledende specialrådgivning om behandling og tiltag for forskellige handicap. VISO tager ikke stilling afgørelser truffet af en myndighed, men hjælper med at løse konkrete problemer f.eks. i forbindelse med boligændringer, hjælpemidler mv.

VISO hører under Servicestyrelsen, der er en del af Socialministeriet.

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH)
DUKH er et gratis rådgivningstilbud til både borgere og myndigheder, der ønsker rådgivning og vejledning, når det gælder sagsbehandling og lovgivning på handicapområdet. Handicap er i den sammenhæng defineret som en varig eller længerevarende funktionsnedsættelse, der betyder, at der er brug for støtte eller ydelser. DUKH har på deres hjemmeside en række lovgivnings-guider, bl.a. om sygedagpenge, fleksjob o.l. Se lovgivnings-guiderne.

DUKH er en selvejende institution under Socialministeriet.

Statsforvaltningerne
De Sociale Nævn og Beskæftigelsesankenævnene under de regionale Statsforvaltninger yder generel rådgivning om lovgivningen og praksis på det socialretlige og beskæftigelsesretlige område. Borgere henvender sig typisk til Statsforvaltninger, hvis de vil klage over afgørelser truffet af kommunerne eller jobcentrene om rettigheder og pligter efter den sociale lovgivning og arbejdsmarkedslovgivningen. Sagsbehandlere kan ligeledes henvende sig til den regionale Statsforvaltning med spørgsmål inden for det socialretlige og beskæftigelsesretlige område.

Statsforvaltninger er en del af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. 

Åben alle tirsdage mellem 9.00 - 14.00 Ring på telefon 39 97 84 55
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 07.03.12 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital