Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Nedenfor kan du læse de seneste nyheder fra vores egne rækker.

 

Du kan også orientere dig i Videncentrets optræden i medierne, og journalister kan læse mere om pressekontakt med videncentret.

Rapporten 'Statusrapport 2010-2013 samt årsrapport 2013' samler op på og afslutter Videncentrets indsats i perioden 2010-2013 og bliver sidste publikation via denne hjemmeside.

Læs rapporten her
Ved udgangen af 2013 nedlægges Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed.

IN ENGLISH: The Danish Research Centre for Chemical Sensitivites has been closed by the end of 2013 and all activities have been discontinued. The site in English is available here, but please note that the information has not been updated since 2013.

Videncentret har netop fået antaget en ny publikation i det ansete videnskabelige tidsskrift Psychoneuroendocrinology.
Videncentrets rådgivningslinje er åben for sidste gang tirsdag d. 17. december fra kl. 09.00 til 14.00.
I en ny videnskabelig artikel dokumenterer læge og ph.d.-studerende Marie Tran, at frisører ikke er mere duft - og kemikalieoverfølsomme end den øvrige befolkning.
I protest mod lukningen af Videncentret starter MCS Foreningen nu en underskriftindsamling.

Pengene på kemiområdet kan ifølge fungerende Miljøminister Pia Olsen Dyhr bruges bedre.

Artikel bragt i DRs interne webmagasin DRinde
Videncentret opstarter nu et nyt interventionsstudie med titlen "Re5 behandling ved symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer".
Videncentrets årsrapport for 2012 kan nu downloades fra hjemmesiden.
Videncentret igangsætter nu et nyt samarbejdsprojekt som skal undersøge aktiviteten i udvalgte gener hos duft – og kemikalieoverfølsomme.

To internationale eksperter har i 2012 gennemgået Videncentrets samlede arbejder for Miljøministeriet.
Ny artikel fra Videncentret beskriver hvordan det er at leve med en hustru, som har duft - og kemikalieoverfølsomhed.
Per 1. juli 2012 oprettes en diagnosekode for symptomer på duft – og kemikalieoverfølsomhed i Sundhedsvæsenets Klassifikations System.
Astma-Allergi Danmark bragte i januar/februar udgaven af bladet AstmaAllergi en artikel om duft – og kemikalieoverfølsomhed og astma. Læge og seniorforsker Jesper Elberling udtalte sig til artiklen.
Videncentret trådte i 2011 ind i sit 6. leveår. Året har været produktivt med igangsætning af flere større studier, samt etablering af vigtige forskningssamarbejder.

Videncentret har netop fået udgivet en artikel baseret på en evaluering af et amerikansk spørgeskema om duft - og kemikalieoverfølsomhed. Spørgeskemaet indgår nu i Videncentrets øvrige forskning. Find link til artiklen her.

 

Læge og ph.d.-studerende Marie Tran planlægger et nyt smerteforsøg, der skal undersøge om fund fra tidligere smerteforsøg kan eftervises.

Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) har udarbejdet et forslag til en vejledning for funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis, som bl.a. retter sig mod duft - og kemikalieoverfølsomhed.

Har du lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi, så søger Videncentret netop nu forsøgsdeltagere til et 8-ugers gruppeforløb i København.

I 2011 igangsættes den hidtil største befolkningsundersøgelse, DANFUND projektet, inden for området medicinsk uafklarede tilstande.
Nogle duft- og kemikalieoverfølsomme har svært at finde en bolig, de kan være i uden at få symptomer. Marianne Aagaard var igennem flere flytninger og tre hårde vintre med frostbid i en campingvogn, før det lykkedes hende at få et hus, der i materialevalg tager højde for hendes overfølsomhed.
Få overblik over Videncentrets aktiviteter i 2010.
Telefonlinjen lukket tirsdag den 11. januar.
Netværket KOMIN samler viden om indeklimaets påvirkning af menneskers sundhed.
Videncentrets rådgivning svarer på flest spørgsmål fra personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, der er bekymret over helbred og job. Mange oplever magtesløshed.

Omkring 40 interesserede var mødt op, da Videncentret fortalte om sine aktiviteter. Find præsentationerne her.

Det tog fire måneder, grundig afklaring at finde ud af, at Charlotte ikke kunne arbejde pga. duft- og kemikalieoverfølsomhed og allergi. Til gengæld fik hun pension få uger efter, hun blev indstillet til den.

Seniorforsker Jesper Elberling er medforfatter til ”Contact Dermatitis”, der er fagbog for hudlæger med interesse for irritativt og allergisk eksem.
En ny svensk befolkningsundersøgelse peger på, at bl.a. stress i hverdagen og belastninger i arbejdslivet øger risikoen for at udvikle symptomer på duft- og kemikalieoverfølsomhed.
En svensk tværsnitsundersøgelse finder ingen sammenhæng mellem sensorisk hyperreaktivitet og astma samt angst og depression.

Se TV2-indslaget, hvor Videncentrets leder udtaler sig om duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Sundhedsstyrelsen inviterer sundhedspersonale til workshop om behovet for ny viden om kemikalier og helbredseffekter. Videncentret deltager.

Videncentret udgiver patientpjece om duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Artikel på forskningsportalen Videnskab.dk fortæller om Videncentrets forskning i centralnervesystemet.

Videncentrets tidligere forskningsleder Jesper Elberling gør status over centrets aktiviteter fra 2006 til 2009.

Bliver man mindre duft- og kemikalieoverfølsom, når man er mindful?

Det er en ny ph.d.-studerende ansat til at undersøge videnskabeligt.

Nyt italiensk studie, som har fundet høj forekomst af visse signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS),  giver anledning til immunologisk studie i Videncentret.
Få nyheder fra Videncentret direkte i din indbakke. Det første nyhedsbrev udkommer efter sommerferien.
Manglen på en diagnose giver personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed problemer i det sociale system. Michael er en af dem, der er kommet i klemme. Han har de sidste fem år været i gang med en pensionssag.
Nye eksperimentelle studier af den sanserelaterede del af nervesystemet hos duft- og kemikalieoverfølsomme går i gang i løbet af sommeren.
Videncentret har netop fået udgivet en artikel om elektrokonvulsiv terapi (ECT) og duft- og kemikalieoverfølsomhed i et amerikansk tidsskrift.
Indenrigs- og Sundhedsministeriet har undersøgt praksis i 11 europæiske lande.

Vil du have et overblik over Videncentrets aktiviteter og resultater 2009?

Hent den seneste årsrapport.

Hjemmesiden er klar i en mindre, engelsk version, der primært er målrettet udenlandske samarbejdspartnere og forskere, men også herboende, der ikke taler dansk.

Der er sket meget nyt i Videncentret over det seneste halve år. Læs om planerne for den kommende tid i et interview med forskningsleder Sine Skovbjerg.
Videncentrets forskningsresultater er publiceret i International Journal of Hygiene and Environmental Health.
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed byder velkommen til en ny hjemmeside.

De tre første ph.d.-afhandlinger har bragt meget ny viden.

Sine Skovbjerg har forsvaret sin ph.d.-afhandling om psykologiske faktorer og patientstrategier.
Cand. scient Nikolaj Drimer Berg har kortlagt omfanget af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark og set på genetiske faktorer.
Læge Helle Holsts afhandling er den første af sin art, der har fundet abnormt, centralt udløst neurogent respons hos patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed.
Videncentrets drift sikret fire år frem.
Det årlige informationsmøde foregår den 30. november på Gentofte Hospital.
De første tre ph.d.-forsvar i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed falder i december 2009 og januar 2010.
Sine Skovbjerg er tiltrådt som ny leder af Videncentret.
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital