Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Videncentret søger deltagere til nye mindfulness gruppeforløb i København
Har du lyst til at deltage i et videnskabeligt forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi, så søger Videncentret netop nu forsøgsdeltagere til et 8-ugers gruppeforløb i København.

Videncentret søger igen forsøgspersoner til et videnskabeligt forsøg, som har til formål at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBCT) ved duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

MBCT er et 8-ugers træningsprogram, der kombinerer elementer fra mindfulness og kognitiv terapi. Mindfulness er synonymt med bevidst opmærksomhed og træningen består primært af meditations og yogaøvelser.

Der er opstartet grupper i henholdsvis København og Århus og der planlægges nu yderligere to gruppeforløb i København med start først i 2012 og i løbet af foråret. Det er tale om et randomiseret klinisk forsøg, hvilket betyder at alle forsøgspersoner bliver fordelt ved lodtrækning til en af to grupper: Gruppe 1) som vil indgå i MBCT forløbet, eller gruppe 2) den såkaldte kontrolgruppe, som ikke indgår i forløbet men gør som hidtil.

Forsøgets resultater vil kunne sige noget om, hvorvidt MBCT kan bedre symptomer, mindske stress og øge livskvaliteten hos duft – og kemikalieoverfølsomme.

 

Forudsætningen for at kunne deltage er, at du har duft – og kemikalieoverfølsomhed, er mellem 18 og 65 år og kan læse og tale dansk. Deltagelse i forsøget vil indebære 2 ½ times gruppeundervisning 1 gang ugentligt i 8 uger, samt hjemmearbejde.

Er du interesseret i at deltage eller har du spørgsmål til forsøget, kan du kontakte forsøgsansvarlig, psykolog og ph.d.-studerende Christian Riise Hauge på enten mail: chau0014@geh.regionh.dk eller telefon: 39978454.13.10.2011
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital