Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Nyt smerteforsøg på vej
Læge og ph.d.-studerende Marie Tran planlægger et nyt smerteforsøg, der skal undersøge om fund fra tidligere smerteforsøg kan eftervises.

Læge og ph.d.-studerende Marie Tran har tidligere gennemført et studie, der havde til formål at karakterisere smerteresponset hos duft – og kemikalieoverfølsomme ved sammenligning med raske forsøgsdeltagere.

 

Studiet bekræftede, at der hos duft – og kemikalieoverfølsomme ses et øget centralt respons på smertevoldende stimuli (læs mere her). Resultaterne fra studiet er sammenskrevet i en videnskabelig publikation, som er indsendt til et videnskabeligt tidsskrift.

 

Der planlægges nu et nyt smerteforsøg, som har til formål at undersøge reproducerbarheden af disse fund hos den samme gruppe forsøgsdeltagere. Forsøget forventes opstartet først i 2012.

 

Læs mere om smerteresponset hos duft - og kemikalieoverfølsomme her.

21.12.2011
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital