Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

ASTMA, ALLERGI ELLER MCS: Hvad lider du af?
Astma-Allergi Danmark bragte i januar/februar udgaven af bladet AstmaAllergi en artikel om duft – og kemikalieoverfølsomhed og astma. Læge og seniorforsker Jesper Elberling udtalte sig til artiklen.
ASTMA, ALLERGI ELLER MCS:
Hvad lider du af?

Af Martine Bentsen

Det anslås, at op mod 17.000 danskere er duft- og kemikalieoverfølsomme i en grad, der påvirker deres liv både socialt og erhvervsmæssigt. MCS-symptomer kan minde om astma og allergisymptomer, og MCS’ere og astmatikere reagerer i nogle tilfælde på de samme miljøeksponeringer, fx dufte og kemikalier, men MCS er ikke allergi og ej heller astma.

Hvad er astma?
Astma er en sygdom lokaliseret til de nedre luftveje og er defineret som en kronisk inflammatorisk tilstand i luftvejene. Luftvejsinflammationen medfører hyperreagerende luftveje, såkaldt bronkial hyperreaktivitet. Dette viser sig ved gentagne anfald af pibende vejrtrækning, åndenød, trykken for brystet og/eller hoste. Anfaldene er sædvanligvis fulgt af et målbart nedsat luft-flow i luftvejene som er forbigående, enten spontant eller efter medicinsk behandling. Inflammationen gør luftvejene følsomme for luftvejsallergener, som fx husstøvmider, dyr eller pollen, og irritanter som fx infektioner og tobaksrøg.

Hvad er MCS?
MCS er forkortelsen af Multiple Chemical Sensitivity eller på dansk duft- og kemikalieoverfølsomhed. Tilstanden afviger på flere måder fra astma. For det første eksisterer der ingen international enighed vedrørende en definition af tilstanden. MCS er ikke afgrænset til de nedre luftveje og bronkial hyperreaktivitet er ikke karakteristisk for MCS. Symptomerne ved MCS er modsat astma mangeartede og kan omfatte symptomer fra øjne, øvre og nedre luftveje, mavetarmkanalen, hud, led og muskler. Mest karakteristisk for MCS er de såkaldte almene symptomer som f.eks. svimmelhed, koncentrationsbesvær, ekstrem træthed og hovedpine. Der er i dag ingen medicinsk behandling med dokumenteret effekt over for MCS og astmabehandling vil sædvanligvis være virkningsløs.

MCS opstår hos personer, som tidligere har følt sig raske og udløses ved eksponering for flere forskellige kemiske stoffer, fx parfume, tryksager, rengøringsmidler, nyt boliginventar m.m., under forhold som ikke ellers fremkalder symptomer. Af mangel på objektivt målbare sygdomsmarkører kan alle personer som opfylder ovenstående karakteriseres som havende MCS uafhængigt, af om de også lider af astma. Både astmatikere og MCS´ere kan reagere på luftbåren kontakt med kemiske stoffer. En MCS’er kan få hovedpine, blive træt/ør i hovedet samt få vejrtrækningsproblemer, men det kan ikke måles i en test. En astmatiker kan også få hoste og vejrtrækningsproblemer, fordi kemikalier kan irritere personens i forvejen følsomme slimhinder, men dette kan typisk måles i en test som en midlertidig nedsat lungefunktion.

Nye studier kan måske give mere klarhed
To studier fra Videncenter for Duft – og Kemikalieoverfølsomhed har dog som noget helt nyt fundet en ændret reaktion ved MCS efter indsprøjtning af et smertefremkaldende stof i huden. Ændringen blev i begge studier fundet hos ca. halvdelen af personer med MCS. Årsagen er endnu uafklaret men menes at dække over en såkaldt central sensibilisering, hvor hjernens opfattelse af sansestimuli fx udløst af dufte ændres for en længere periode. Hvorvidt denne formodede centrale sensibilisering også er til stede hos astmatikere, som er generet af dufte, er ikke undersøgt.

Kilde: AstmaAllergi, nr. 1 – januar/februar 2012
07.03.2012
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital