Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Videncentret udgiver årsrapport for 2011
Videncentret trådte i 2011 ind i sit 6. leveår. Året har været produktivt med igangsætning af flere større studier, samt etablering af vigtige forskningssamarbejder.
Med en bevilling på 10 millioner fra TrygFonden indledte Videncentret i 2011 et samarbejde med Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, samt en række andre institutioner. Midlerne skal bl.a. bruges til igangsætningen af en større befolkningsundersøgelse.

Videncentret har i 2011 givet 20 foredrag og videnskabelige præsentationer om duft – og kemikalieoverfølsomhed. Herunder bl.a. ved et efteruddannelseskursus for læger i januar og maj måned, for læger og ansatte ved Arbejdsmiljømedicinsk Afdeling, Bispebjerg Hospital og for forskere ved et skandinavisk symposium om intolerance over for miljøfaktorer ved Umeå Universitet i Sverige.

I alt 7 videnskabelige publikationer er udgået fra Videncentret i 2011 og 2 nye er på vej.

Med en basisbevilling fra Miljøministeriet er det muligt at indsamle og opbygge viden om duft – og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Efterspørgslen på viden om duft – og kemikalieoverfølsomhed er da også fortsat stor fra både patienter og fagfolk.

Videncentrets telefonlinje, der varetages af projekt sygeplejerske Anne Marie Topp, har åbent for spørgsmål hver tirsdag mellem 09.00 og 14.00. Anne Marie Topp modtog i alt 175 opkald i 2011.

Læs den samlede rapport her
07.03.2012
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital