Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Videncentret indleder et samarbejde med Umeå Universitet og DTU
Videncentret igangsætter nu et nyt samarbejdsprojekt som skal undersøge aktiviteten i udvalgte gener hos duft – og kemikalieoverfølsomme.

I samarbejde med universitetet i Umeå og Danmarks Tekniske Universitet (DTU) igangsætter Videncentret nu et nyt og primært genetisk forskningsprojekt.

 

Formålet er at sammenligne aktiviteten i udvalgte gener før, under og efter udsættelse for et kemisk stof. Stoffet gives som en lavdosis provokation i et specielt designet provokationskammer. Udvælgelsen af gener tager udgangspunkt i de nuværende og bedst underbyggede forklaringsmodeller for duft – og kemikalieoverfølsomhed.

 

Der er ikke tidligere foretaget tilsvarende målinger i aktiviteten af udvalgte gener hos duft – og kemikalieoverfølsomme og studiet forventes derfor at bidrage med ny viden om mulige sygdomsmekanismer.

 

Studiet gennemføres i Umeå i Sverige og opstartes i marts 2013. Læs mere her.

19.02.2013
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital