Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Nyt interventions studie
Videncentret opstarter nu et nyt interventionsstudie med titlen "Re5 behandling ved symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer".

Formålet med interventionsstudiet er at undersøge effekten af pulserende elektro-magnetiske felter, forkortet PEMF, som en behandlingsmetode ved duft - og kemikalieoverfølsomhed.

 

Studiet benytter Re5 Independent System, der består af en hjelm med 7 elektromagnetiske spoler som afgiver et pulserende magnetisk felt. Apparatets pulsfrekevens er 50 hertz, hvilket svarer til den frekvens som findes i menneskets egne elektriske felter udenfor kroppens nerver og muskler. Behandlingen gives 2 gange dagligt i 30 minutter per gang.

 

Der inkluderes 40 forsøgsdeltagere som ved lodtrækning fordeles i to grupper, hvoraf den ene vil modtage aktiv behandling og den anden vil modtage inaktiv (placebo) behandling. Forsøget er dobbeltblindet og hverken forsøgsansvarlige eller forsøgsdeltagere ved derfor hvilken behandling (aktiv eller placebo) som gives..

 

Studiet er godkendt af de Videnskabsetiske komiteer for Region Hovedstaden og af Sundhedsstyrelsen, og  monitoreres af Københavns Universitetshospitals GCP-enhed.

 

Læs mere om Videncentrets forskning i behandlingsmetoder her

15.04.2013
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital