Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Videncentret lukker / Research Centre has been closed
Ved udgangen af 2013 nedlægges Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed.

IN ENGLISH: The Danish Research Centre for Chemical Sensitivites has been closed by the end of 2013 and all activities have been discontinued. The site in English is available here, but please note that the information has not been updated since 2013.

Siden 2006 har Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed arbejdet systematisk på at opbygge viden om duft - og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Det har været muligt på grundlag af en basisbevilling fra Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, samt en organisatorisk placering under Hud - og allergiafdelingen på Gentofte Hospital.

 

Vidensopbygningen har udmøntet sig i mere end 20 videnskabelige artikler, flere ph.d.-afhandlinger, en diagnosekode, en lang række foredrag både nationalt og internationalt, samt information og rådgivning til både duft - og kemikalieoverfølsomme og fagpersoner baseret på den aktuelle viden på området. 

 

En faglig evaluering foretaget af to internationale eksperter i 2012 konkluderede, at Videncentret på et højt internationalt niveau har bidraget væsentligt til den eksisterende viden om duft - og kemikalieoverfølsomhed. Oprettelsen af Videncentret og samlingen af forskning og rådgivning har vist sig at være et unikt initiativ, som hidtil har givet Danmark en førende position på området.

 

Indstillingen af en systematisk og samlet vidensopbygning medfører nu en kraftig forringelse af mulighederne for en snarlig medicinsk afklaring af duft - og kemikalieoverfølsomhed og dermed for oprettelsen af målrettede udrednings - og behandlingstilbud i sundhedsvæsenet. Tilbage står ligeledes et behov for tilførsel af viden til det sociale system, hvor mange duft - og kemikalieoverfølsomme lige nu ikke synes at modtage tilstrækkelig hjælp og støtte. Hvordan disse spørgsmål fremadrettet vil blive håndteret står endnu hen i det uvisse.

 

Fra Videncentret ønsker vi at rette en meget stor tak for godt samarbejde til følgegruppen, samarbejdspartnere, MCS-Foreningen og ikke mindst til de duft - og kemikalieoverfølsomme, som via deres deltagelse i forskningen har bidraget aktivt til opbygningen af viden om deres lidelse.

 

Glædelig jul og godt nytår fra os alle i Videncentret.

18.12.2013
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital