Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Datoer for de tre første ph.d-forsvar fra Videncentret
De første tre ph.d.-forsvar i Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed falder i december 2009 og januar 2010.

Den 18. december 2009 klokken 15.00 forsvarer læge Helle Holst sin ph.d.-afhandling, Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by odorous chemicals, i det store auditorium på Gentofte Hospital. Læs et dansk resumé af Helles ph.d.-afhandling.

Den 15. januar 2010 klokken 14.00 forsvarer humanbiolog Nikolaj Drimer Berg sin ph.d.-afhandling, Prevalence of and Risk Factors for Chemical Sensitivity - Epidemiological and Genetic Studies, i det store auditorium på Gentofte Hospital. Læs et dansk resumé af Nikolajs ph.d.-afhandling.

Kandidat i sundhedvidenskab Sine Skovbjerg forsvarer sin ph.d.-afhandling, Multiple Chemical Sensitivity - psychological factors, patient strategies and healthcare practices, den 29. januar 2010 klokken 14.00. Læs et dansk resumé af Sines ph.d.-afhandling.

De tre ph.d.'er er resultatet af de første års forskning i Videncentret. ´

 

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed fik i oktober forlænget sin bevilling til og med 2013.

10.11.2009
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital