Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

De første år har været en succes

De tre første ph.d.-afhandlinger har bragt meget ny viden.

Fire år efter Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed blev etableret under Dermato-allergologisk afdeling på Gentofte Hospital, har de tre første ph.d.-studerende forsvaret deres afhandlinger.

Seniorforsker, læge og ph.d. Jesper Elberling, der startede Videncentret i 2006, kalder forskningen en succes.

”I modsætning til for fire år siden, kender vi i dag til omfang og konsekvenser af duft- og kemikalieoverfølsomhed i Danmark. Vi ved nu, at lidelsen skyldes helt andre mekanismer end allergi, og Centrets eksperimentelle studier tyder på, at tilstanden har et vist slægtskab med kroniske smertelidelser. Derudover ved vi, at duft- og kemikalieoverfølsomme ofte lider af eksempelvis depressive symptomer. Det har alt sammen af betydning for den hjælp, der kan tilbydes mennesker med duft- og kemikalieoverfølsomhed,” forklarer Jesper Elberling.

De tre ph.d.-projekter er: 

  • Humanbiolog Nikolaj Drimer Bergs “Prevalence of and Risk Factors for Chemical Sensitivity - Epidemiological and Genetic Studies”. 
  • Cand. scient. san. Sine Skovbjergs “Multiple Chemical Sensitivity - psychological factors, patient strategies and healthcare practices”. 
  • Læge Helle Holsts “Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by odorous chemicals”.

Afhandlingernes resultater er indtil videre publiceret i seks videnskabelige artikler, og der er yderligere seks artikler på vej. Resuméer af såvel afhandlinger og videnskabelige artikler kan læses under publikationer.

Videncentret har p.t. to nye ph.d.-studier på tegnebrættet: Ét der fortsætter forskningen inden for sygdomsmekanismer og smerter, og ét der skal undersøge effekten af terapeutisk behandling.

04.02.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital