Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Ph.d.-forsvar
Læge Helle Holsts afhandling er den første af sin art, der har fundet abnormt, centralt udløst neurogent respons hos patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed.
Læge Helle Holst har fredag den 18. december 2009 forsvaret Videncentrets første ph.d.-afhandling: "Sensitivity to capsaicin in skin and airways in patients with symptoms elicited by odorous chemicals".

Bedømmere var Asger Dirksen, professor, overlæge, dr.med. fra Lungemedicinsk Afdeling, Gentofte Hospital, professor i allergologi, på Sahlgrenska Hospital i Göteborg Olle Löwhagen samt Lars Jelstrup Petersen, der er overlæge på Laboratoriet for Eksperimentel Fysiologi og Inflammation på Viborg Hospital.

Læs et resume af afhandlingen eller rekvirer den ved at kontakte Videncentret.
21.12.2009
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital