Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Ny forskningsleder
Sine Skovbjerg er tiltrådt som ny leder af Videncentret.
Sine Skovbjerg, cand. scient. san., er tiltrådt som ny forskningsleder for Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed ved Gentofte Hospital.

37-årige Sine Skovbjerg er uddannet kandidat i sundhedsvidenskab og har de seneste tre år forsket i psykologiske og sociale aspekter ved duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Hendes forskning omfatter bl.a. en undersøgelse af, hvordan praktiserende læger håndterer duft- og kemikalieoverfølsomhed, hvordan tilstanden påvirker de ramtes hverdagsliv samt en vurdering af effekten af kognitiv terapi på duft- og kemikalieoverfølsomhed. Samlet set er det blevet til en ph.d. afhandling, som Sine Skovbjerg forventer at forsvare først i det nye år.

Centret har hidtil været under ledelse af læge og ph.d. Jesper Elberling og har bl.a. gennemført en række tværfaglige forskningsprojekter målrettet problemets omfang i befolkningen, genetik, sygdomsmekanismer samt psykosociale konsekvenser af at leve med duft- og kemikalieoverfølsomhed. Centret har desuden en telefonrådgivning for patienter.

Jesper Elberling vil forblive tilknyttet centret som seniorforsker.
06.10.2009
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital