Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Ph.d.-forsvar
Sine Skovbjerg har forsvaret sin ph.d.-afhandling om psykologiske faktorer og patientstrategier.

Cand. scient. san. og Videncentrets leder Sine Skovbjerg har fredag den 29. januar 2010 forsvarets sin ph.d.-afhandling: “Multiple Chemical Sensitivity - psychological factors, patient strategies and healthcare practices”.

Bedømmere var professor Jens Peter Bonde fra arbejdsmedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital, professor Steven Nordin fra psykologisk institut på Umeå Universitet samt professor Svend Sabroe Institut for Folkesundhed Aarhus Universitet.


Vejledere under studiet har været professor Jeanne Duus Johansen, læge, ph.d. Jesper Elberling og klinikchef, ph.d. Alice Rasmussen.

Læs et resume af afhandlingen eller rekvirer den ved at kontakte Videncentret.

01.02.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital