Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Resultater fra genetisk kortlægningsstudie offentliggjort
Videncentrets forskningsresultater er publiceret i International Journal of Hygiene and Environmental Health.

I 2008 gennemførte Videncentret et genetisk kortlægningsstudie af udvalgte geners betydning for duft- og kemikalieoverfølsomhed. I studiet deltog 1.216 personer fra befolkningen og 96 patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Der er i andre forskningsstudier fundet en sammenhæng mellem duft- og kemikalieoverfølsomhed og en række gener:

  • CYP2D6, NAT2 og PON1, der koder for enzymer, der har betydning for omsætning af fremmedstoffer i organismen
  • CCK2R, der koder for en receptor i hjernen og muligvis har en betydning for panisk angst
  • MTHFR, der koder for et enzym, der har betydning for B-vitaminomsætningen

Videncentrets studie undersøgte, om man kunne genfinde en sammenhæng mellem de undersøgte genetiske varianter og duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Resultaterne var imidlertid, at det ikke var muligt. Hverken i gruppen af MCS-patienter eller blandt personerne fra baggrundsbefolkningen.

 

Artiklen er publiceret i International Journal of Hygiene and Environmental Health. Studiet er gennemført af Cand. scient. og ph.d. Nikolaj Drimer Berg.

 

Læs mere om undersøgelsen

01.03.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital