Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Nye studier af centralnervesystemet
Nye eksperimentelle studier af den sanserelaterede del af nervesystemet hos duft- og kemikalieoverfølsomme går i gang i løbet af sommeren.

Videncentrets fjerde forskerstuderende, læge Marie Tran, går nu i gang med den praktiske udførelse af sit ph.d.-studium.

Marie Tran vil i sin forskning studere, hvordan duft- og kemikalieoverfølsomme opfatter smerte sammenlignet med mennesker, der ikke lider af duft- og kemikalieoverfølsomhed.

Formålet er at finde ud af om den sanserelaterede del af nervesystemet hos duft- og kemikalieoverfølsomme reagerer anderledes på smerter end hos raske.

 

Bygger på tidligere forskning
Forskningen bygger videre på Videncentrets tidligere medarbejder læge, ph.d. Helle Holsts forskning. Den pegede på, at patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed har en generel forstyrrelse i smerteopfattelsen.

Marie Trans studier vil blive gennemført som klinisk eksperimentelle studier med både patienter med duft- og kemikalieoverfølsomhed og raske kontrolpersoner ved anvendelse af metoder, som benyttes ved smerteforskning.

 

Pilotstudie
Det første studie er et pilotstudie, dvs. en mindre forundersøgelse, som kan fortælle Marie Tran, om det kan betale sig at gå i gang med en større og dyrere undersøgelse, og give information om hvor mange deltagere, der skal med i det efterfølgende studie for, at resultaterne kan blive statistisk signifikante. Derudover skal forundersøgelsen også bruges til at sikre, at metoderne virker optimalt.

 

Grundig forberedelse
Forud for de praktiske studier har Marie Tran forberedt sig ved at læse flere end 100 videnskabelige artikler om bl.a. MCS og studier af smerter og været på kursus i de metoder, hun skal bruge. Hun har sendt en beskrivelse af projektet til Københavns Universitet, hvor hun tager sin forskeruddannelse, samt til Videnskabsetisk Komité, som skal godkende studiet og den tilhørende patientinformation, inden studiet kan gå i gang.

 

Godkendt studium

Studiet er godkendt af både Videnskabsetisk Komité samt Datatilsynet, der giver tilladelse til opbevaring af personfølsom information.

 

Vejledere
Maries vejledere på ph.d.-studiet er seniorforsker, læge Jesper Elberling fra Gentofte Hospital samt professor Lars Arendt-Nielsen fra Aalborg Universitet.

 

Læs mere

07.05.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital