Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Nyt ph.d.-studie om mindfulness

Bliver man mindre duft- og kemikalieoverfølsom, når man er mindful?

Det er en ny ph.d.-studerende ansat til at undersøge videnskabeligt.

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed har ansat Christian Riise Hauge i en treårig ph.d.-stilling.


Hans opgave bliver at undersøge om mindfulness har en effekt på duft- og kemikalieoverfølsomme (MCS).

Mindfulness
Begrebet mindfulness dækker over en række teknikker, som giver den udøvende et større velbefindende i dagligdagen.

Direkte oversat betyder ordet opmærksomhed eller tilstedeværelse, og mindfulness-teknikkerne fokuserer netop på at øve evnen til nærvær, indre ro og fuld opmærksomhed i nuet.

Når man er ”mindful”, så oplever og observerer man følelser og tanker, som de er, uden at vurdere dem. Det giver et indblik i og forståelse for egne reaktioner på f.eks. stress, smerte, sygdom og udfordringer i dagligdagen.

Den øgede opmærksomhed giver mulighed for - objektivt - at forholde sig til, hvad der sker nu og her, og derved bliver man bedre til at påvirke sin situation, i stedet for passivt at blive påvirket af den.

Moderne gammel visdom
Selvom mindfulness er et relativt nyt fænomen i dansk sammenhæng, så er teknikken rodfæstet i årtusind gamle buddhistiske traditioner og i 1970’erne omsat til vestlige traditioner af den amerikanske læge og ph.d. i molekylærbiologi Jon Kabat-Zinn. Hans otte ugers træningsprogram indeholder teknikker med elementer af meditation og yoga.

 

Kabat-Zinn har i sin forskning især interesseret sig for sammenhængen mellem krop og sind samt virkningen af mindfulness på immunsystemet og hjernen.

 

Det er Kabat-Zinns program, som Christian Riise Hauge kommer til at arbejde med i Videncentrets nye studie.

 

Positiv effekt i flere studier

Programmet har i flere videnskabelige undersøgelser vist sig at have positiv psykologisk og fysiologisk effekt på mennesker med forskellige lidelser.

Eksempelvis har studier vist, at mindfulness har positiv virkning på den generelle livskvalitet, håndtering af smerter, angst, depression og fysiske klager hos personer med fibromyalgi.

 

Men også hos andre, herunder stressramte samt personer med psoriasis, gigt, kroniske smerter og depression, har man set en målbar effekt enten på symptomer eller håndtering af symptomer (Chiesa et al, 2009 & Hofmann et al, 2010).

Studier på raske har også vist positive effekter på bl.a. immunsystemet (Davidson et al, 2003).

Virkningen på duft- og kemikalieoverfølsomhed ukendt
Hvilken effekt mindfulness eventuelt har på duft- og kemikalieoverfølsomme vides endnu ikke.

Men i udenlandske klinikker, der behandler duft- og kemikalieoverfølsomme, herunder f.eks. canadiske ”Nova Scotia Environmental Health Centre”, er mindfulness en del af et bredt behandlingstilbud, der fokuserer på både fysiske, psykiske og sociale aspekter.

”Sundhed og velbefindende er mere end fravær af sygdom, og jeg håber, at mindfulness bl.a. kan være med til at give duft- og kemikalieoverfølsomme en bedre livskvalitet på trods af deres duft- og kemikalieoverfølsomhed,” siger Christian Riise Hauge.

Han vil undersøge effekten af træningen i mindfulness ved hjælp af spørgeskemaer, der undersøger deltagernes oplevelse af dagligdagen, deres fysiske symptomer samt psykiske velbefindende. Det spørgeskema, som Videncentret for nyligt har fået oversat fra amerikansk, QEESI, indgår i disse målinger.

Forsker videre i andre aspekter
Mindfulness-studiet er kun en del af Videncentrets aktuelle forskning.

Læge Marie Tran forsker fortsat i fænomenet ”central sensibilisering” for at efterprøve teorien om, at duft- og kemikalieoverfølsommes centralnervesystem (hjerne) populært sagt reagerer ”over-sensitivt” på smertepåvirkninger. Det samme fænomen spiller en rolle ved andre kroniske tilstande som f.eks. fibromyalgi og piskesmæld.

På baggrund af nye fund i et italiensk studie (De Luca, 2010) planlægger Videncentret i begyndelsen af det nye år at undersøge immunologiske signalstoffer og markører hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

20.07.2010
OM CHRISTIAN R. HAUGE
  • 34-årige Christian Riise Hauge er uddannet kandidat i psykologi i 2008 fra Københavns Universitet.
  • Han har taget dele af sin uddannelse ved universiteter i Norge og Australien.
  • Inden sin ansættelse på Videncentret arbejdede han på Hillerød Hospital.
OM MINDFULNESS
  • Mindfulness er en individuel mental tilstand kendetegnet af fuld tilstedeværelse og bevidsthed omkring egne tanker og handlinger.
  • Mindfulness har rødder i buddhismen, men retningen har spredt sig til ikke-religiøse kontekster.
  • Mindfulness-programmet er udviklet af amerikaneren Jon Kabat-Zinn i 1979. Hans otte ugers Mindfulness-Based-Stress-Reduction (MBSR) program har gennem tiden vist positive resultater.
  • Effekten ved at være mere mindful kommer blandt andet af det holdningsskift, der finder sted i forholdet til egne tanker, følelser og kropslige sansninger - nu og her.
  • Det kan ændre, hvad man oplever, når man ser tanker som bare tanker, og ikke som en sandfærdig tolkning af virkeligheden.

Kilde: Dr.dk

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital