Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Italiensk studie sætter fokus på signalstoffer
Nyt italiensk studie, som har fundet høj forekomst af visse signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS),  giver anledning til immunologisk studie i Videncentret.

Et nyt italiensk studie (De Luca, 2010) har fundet høj forekomst af visse af kroppens signalstoffer, cytokiner, hos personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

 

Det drejer sig bl.a. om signalstoffet interferon (IFN)-gamma, der spiller en rolle i bl.a. udviklingen af kontaktallergi.


Den italienske undersøgelse inkluderede i alt 226 personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, som var diagnosticeret på grundlag af Cullens kriterier og en modificeret version af det amerikanske spørgeskema QEESI, samt en rask kontrol gruppe til sammenligning.

 

Videncentret planlægger immunologisk undersøgelse
Da der foreløbigt er tale om en enkelt undersøgelse, er det nødvendigt at efterprøve resultaterne i nye studier, inden der kan drages en konklusion vedrørende immunologiske faktorers betydning ved duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Videncentret planlægger derfor at undersøge, om der kan påvises forhøjede cytokinniveauer hos duft- og kemikalieoverfølsomme, uafhængigt af kontaktallergi.


Undersøgelsen er på tegnebrættet og forventes igangsat først i 2011.

 

Læs også resumé af den italienske publikation, "Biological definition of multiple chemical sensitivity from redox state and cytokine profiling and not from polymorphisms of xenobiotic-metabolizing enzymes" (resuméet er på engelsk).

 

Ingen tegn på sammenhæng med udvalgte gener
Den italienske forskergruppe undersøgte samtidig en række gener med betydning for omsætning af fremmedstoffer i kroppen og fandt ingen tegn på, at disse gener spiller en væsentlig rolle for duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Videncentret har i en tidligere undersøgelse heller ikke kunnet finde en sammenhæng mellem disse gener og duft- og kemikalieoverfølsomhed.


Læs mere om Videncentrets undersøgelse: "Genetic susceptibility factors for multiple chemical sensitivity revisited" af bl.a. Nikolaj Drimer Berg og Jesper Elberling.


18.07.2010
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital