Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Hyperreagerende luftveje og astma og psykisk sygdom
En svensk tværsnitsundersøgelse finder ingen sammenhæng mellem sensorisk hyperreaktivitet og astma samt angst og depression.

En svensk forskergruppe fra lungeafdelingen på Skövde Hospital samt Gøteborg Universitet har set på sammenhængen mellem sensorisk hyperreaktivitet (SHR) i luftvejene og astma samt psykisk sygdom, og har ikke fundet en sammenhæng.

SHR betragtes som en undergruppe inden for duft- og kemikalieoverfølsomhed og er karakteriseret ved en øget følsomhed i luftvejene.

Minder om astma
Da symptomerne på SHR minder om astmatiske symptomer, ønskede den svenske forskergruppe at udforske sammenhængen mellem SHR og astma, samt forekomsten af depression og angst blandt patienter med SHR.

Over en periode på to år undersøgte forskerne 724 patienter mellem 11 og 85 år, som blev henvist til lungeafdelingen med symptomer på astma eller allergi.

Alle patienterne besvarede indledningsvist et spørgeskema om reaktioner over for almindeligt forekommende dufte og kemiske stoffer.

 

Med henblik på at undersøge forekomsten af SHR fik de personer, som angav at reaktionerne påvirkede deres dagligdag i svær grad, tilbud om en udvidet undersøgelse i form af en capsaicin inhalations test, samt et spørgeskema om angst og depression .

Resultater
Forekomsten af SHR blandt astmatiske patienter var 6,4 pct., hvilket svarer til forekomsten i befolkningen generelt. Der sås således ikke en oplagt sammenhæng mellem astma og SHR, selvom begge tilstande kan være til stede samtidigt.

Undersøgelsen af psykisk sygdom viste, at patienterne med SHR ikke led mere af angst og depression end de øvrige patienter, der havde besvaret spørgeskemaet.

Undersøgelsens forfattere understreger, at resultaterne ikke uden videre kan generaliseres til at gælde alle med duft- og kemikalieoverfølsomhed, idet det er en langt mere diffus tilstand end SHR, der er skarpt defineret.

28.10.2010
KILDE

Relationship of airway sensory hyperreactivity to asthma and psychiatric morbidity

 

af Johansson A, Millqvist E og Bende M.


Læs originalresumé på Pubmed

SENSORISK HYPERREAKTIVITET
Sensorisk hyperreaktivitet defineres som øget følsomhed i luftvejene over for dufte og andre luftbårne kemiske stoffer, målt ved inhalation af capsaicin, i et sådant omfang, at patienterne i hverdagen må tilpasse deres adfærd for at undgå symptomerne.
Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital