Siden opdateres ikke længere

Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed er lukket med udgangen af 2013, og siderne på denne hjemmeside bliver ikke længere opdateret. Datoen for seneste opdatering af sidens indhold ses nederst på de enkelte sider. Bemærk, at der kan være kommet ny viden siden sidste opdatering.

Astma-Allergi Danmark har påtaget sig at videreføre rådgivningen som en udvidelse af foreningens eksisterende tilbud til mennesker med følsomme luftveje. Det er muligt at ringe til Astma-Allergi Danmark på alle hverdage fra kl. 10-12 og tillige om onsdagen fra kl. 16-18. Astma-Allergi Danmark har integreret viden om duft- og kemikalieoverfølsomhed på foreningens hjemmeside astma-allergi.dk. Det ligger fra forsiden under overskriften MCS og kan findes her: http://mcs.astma-allergi.dk/
   
   
SITEMAP TEKSTSTR. A-  A+

Nyheder

Duft- og kemikalieoverfølsomme stiller flest spørgsmål
Videncentrets rådgivning svarer på flest spørgsmål fra personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed, der er bekymret over helbred og job. Mange oplever magtesløshed.

De allerfleste, der kontakter Videncentrets rådgivningslinje, er personer med duft- og kemikalieoverfølsomhed.

 

Det viser opgørelser foretaget af rådgivningssygeplejerske Anne Marie Topp, der - fraset en kort pause - siden Videncentrets begyndelse har besvaret opkald i rådgivningslinjen.

 

Knap ni ud af 10 opkald gennem rådgivningslinjens levetid er kommet fra duft- og kemikalieoverfølsomme, mens kun ganske få kommuner, læger, fagforeninger, arbejdspladser, psykologer mm. har ringet med en forespørgsel.

 

Se figur:

 

 

 

Mest bekymret for helbred og job

Opgørelsen viser også, at mange ringer med problemer særligt om helbred, bekymringer om fremtiden og arbejdslivet som duft- og kemikalieoverfølsom. 

 

"Mange duft- og kemikalieoverfølsomme ringer også, fordi de oplever skepsis i omgangskredsen, kommunen eller hos lægen. Det gør dem magtesløse," fortæller Anne Marie Topp og fortsætter:


"Selvom vi ofte ikke kan komme med konkrete løsninger på deres problem, fordi vi mangler dokumentation og viden, så hjælper det ofte at vende det med en fagperson, der har forståelse for og viden om deres problem."
 

Omkring en fjerdedel ringer for at få information om praktiske ting. Eksempelvis: Hvor længe møbler er om at afgasse? Hvor man kan købe masker? Og hvilken maling, der lugter mindst?

 

Mens en ud af 10 har et socialt problem, f.eks. i forhold til bevilling af masker, eller vil bidrage til forskningen med information om duft- og kemikalieoverfølsomhed eller som forsøgsperson.

 

 

 

Rådgivningstelefonenen har åbent hver tirsdag mellem 09.00 og 14.00 på 39 97 84 55. Dog er linjen lukket i ferier.

 

Læs mere om rådgivningen.

01.12.2010
KORT OM RÅDGIVNINGEN

Fra årets begyndelse til dags dato har Anne Marie Topp svaret på 154 opkald i rådgivningslinjen.

 

Samtalerne varede i gennemsnit godt 40 minutter, og dem, der ringede, var mellem 16 år og 92 år - dog gennemsnitligt cirka 52 år.

 

I alt har 684 kontaktet rådgivningslinjen, siden den blev åbnet.

Spørgsmål og svar om duft- og kemikalieoverfølsomhed
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed | Ledreborg Allé 40, 2 | 2820 Gentofte | Telefon 39 77 73 04 | Senest opdateret 28.10.10 | Kontakt webansvarlig
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital