Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, kan du se det i din browser
Videncenter for Duft- og kemikalie overfølsomhed
Nyhedsbrev december 2011
 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse de seneste nyheder fra Videncentret.

Glædelig jul og godt nytår.

Med venlig hilsen

Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed 
Nyheder
Videncentret afgiver høringssvar
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM) udsendte tidligere i år et forslag til en vejledning for udredning og behandling af funktionelle symptomer og lidelser i almen praksis. Videncentret afgav et høringssvar.
 
Nyt smerteforsøg på vej
Læge og ph.d.-studerende Marie Tran planlægger et nyt smerteforsøg. Marie Tran har tidligere gennemført et studie, der havde til formål at karakterisere smerteresponset hos duft – og kemikalieoverfølsomme. Studiet bekræftede at der hos duft – og kemikalieoverfølsomme ses et øget centralt respons på smertevoldende stimuli. Der planlægges nu et nyt smerteforsøg, som skal undersøge reproducerbarheden af disse resultater hos den samme gruppe forsøgsdeltagere. Forsøget forventes opstartet først i 2012.
 
Mindfulness: De to første gruppeforløb er afsluttede 
Psykolog og ph.d.-studerende Christian Riise Hauge har i efteråret gennemført to ud af i alt fire mindfulness gruppeforløb. Alle deltagere i begge grupper fuldførte det planlagte 8-ugers forløb. Formålet er at undersøge effekten af mindfulness-baseret kognitiv terapi ved duft - og kemikalieoverfølsomhed. Rekrutteringen til de to sidste gruppeforløb er i gang. Første gruppe starter op i København i januar 2012 og det sidste i april måned. Der er forsat brug for deltagere.
Læs mere her
 
Næsten 300 blodprøver er indsamlet
Civilingeniør og forskningsassistent Thomas Dantoft har siden sommeren indsamlet næsten 300 blodprøver til forsøget ”Cytokin respons over for kemiske stoffer ved duft – og kemikalieoverfølsomhed – et klinisk in vitro studie”. Dataindsamlingen er derved næsten afsluttet. Formålet med forsøget er, at undersøge om der hos duft -og kemikalieoverfølsomme ses en øget koncentration i blodet af en række immunologiske faktorer.
Læs mere her
 
 
Fokusgruppeinterviews med pårørende
Projektsygeplejerske Anne Marie Topp har sammen med sygeplejestuderende Katrina Hutton Carlsen afholdt fokusgruppe interviews med pårørende til duft- og kemikalieoverfølsomme. Fokusgrupperne havde til formål at afdække hvilken indvirkning duft – og kemikalieoverfølsomhed kan have på den nærmeste familie, samt hvilke strategier der tages i brug for at håndtere de forandringer der følger med. Dette emne er ikke tidligere undersøgt i relation til duft- og kemikalieoverfølsomhed. Resultaterne vil blive sammenskrevet i en videnskabelig publikation.
 
Tak til samarbejdspartnere og forsøgsdeltagere
Der har i årets løb været stor opbakning og lyst til at bidrage til Videncentrets forskning. Videncentret vil derfor gerne rette en stor tak til alle de, der har bidraget enten som samarbejdspartner eller forsøgsdeltager.
 
 

 
Publikationer
 
Evaluering af spørgeskema om duft - og kemikalieoverfølsomhed 
Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB; Evaluation of the Quick Environmental Exposure and Sensitivity Inventory in a Danish population. Journal of Environmental and Public Health. Accepted for publication Dec. 2011.
 
 
 
Download titel
Afmelding af nyhedsbrevet
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du afmelde det her
   
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed
Gentofte Hospital
Ledreborg Allé 40, 2.
2820 Gentofte
Telefon: 39 77 73 04
Fax: 39 97 84 58
kontakt@mcsvidencenter.dk
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital