Hvis du ikke kan læse nyhedsbrevet, kan du se det i din browser
Videncenter for Duft- og kemikalie overfølsomhed
Nyhedsbrev juni 2012
 
 
I dette nyhedsbrev kan du læse de seneste nyheder fra Videncentret.

Videncentret ønsker alle en god sommer.

Med venlig hilsen

Videncenter for Duft - og Kemikalieoverfølsomhed 
Nyheder
Oprettelse af diagnosekode per 1. juli 2012
Fra 1. juli i år oprettes ny diagnosekode, med det formål at kunne indberette sygehuskontakter for patienter med symptomer på duft – og kemikalieoverfølsomhed til Landspatientregisteret. Dette vil fremover gøre det mulig at lave statistiske opgørelser over sygehuskontakter på området.

Diagnosekoden får termen ”Symptomer relateret til dufte og kemiske stoffer” (DR688A1) og placeres under hovedkategorien: DR688A ”Medicinsk uforklarede symptomer” i Sundhedsvæsenets Klassifikations System (SKS).
 
Diagnosen er deskriptiv og udtryk for det patienterne erfarer og er således uden henvisning til antagelser om symptomernes mulige patofysiologi. Placeringen under hovedkategorien ”Medicinsk uforklarede symptomer” sker med henvisning til den nuværende mangel på viden om årsager til symptomernes opståen og forløb.
 
 
Interviews med deltagere i mindfulness forsøg
I forlængelse af Videncentrets igangværende forsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi er opstartet et delprojekt. Gennem individuelle interviews har delprojektet til formål at afdække deltagernes erfaringer med mindfulness. I alt er gennemført 17 ud af ca. 20 individuelle interviews. Resultaterne forventes sammenskrevet i en selvstændig publikation. Delprojektet varetages af ph.d.-studerende Christian Riise Hauge.
 
 
Resultaterne fra pilotforsøg med mindfulness er nu publicerede 
Resultaterne fra Videncentrets pilotforsøg med mindfulness-baseret kognitiv terapi er netop publiceret i Scandinavian Journal of Pyschology. Pilotforsøget danner bl.a. baggrund for det aktuelle og større forsøg beskrevet ovenfor.
 
Pilotforsøget blev gennemført med støtte fra Trygfonden.
 
150.000 kr. fra Helsefonden til Videncentrets forskning
Videncentret ønsker at rette en stor tak til Helsefonden, som har bevilliget 150.000 kr. til Videncentrets forskning.
 
Årsrapport 2011
Læs mere om Videcentrets aktiviteter i årsrapporten for 2011.
 
 
 

 
Publikationer

 

Tran MT, Arendt-Nielsen L, Kupers R, Elberling J. Multiple chemical sensitivity: On the scent of central sensitization. Int J Hyg Environ Health. 2012, Apr 7. [Epub ahead of print].

Skovbjerg S, Hauge CR, Rasmussen A, Winkel P, Elberling J. Mindfulness-based cognitive therapy to treat multiple chemical sensitivities: A randomized pilot trial. Scand J Psychol. 2012 Jun; 53(3):233-8. doi: 10.1111/j.1467-9450.2012.00950.x. Epub 2012 Apr 25.

Skovbjerg S, Berg ND, Elberling J, Christensen KB. Evaluation of the quick environmental exposure and sensitivity inventory in a Danish population. J Environ Public Health. 2012; 2012:304314. Epub 2012 Jan 12.

Hauge CR, Bonde JP, Rasmussen A, Skovbjerg S. Mindfulness based cognitive therapy for multiple chemical sensitivity: a study protocol for a randomized clinical trial. Submitted for publication.

Hutton Carlsen K, Topp AM, Skovbjerg S. "Husbands’ perspectives on chemical sensitivities: a “we” situation". Submitted for publication.
 
 
 
Download titel
Afmelding af nyhedsbrevet
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet kan du afmelde det her
   
Videncenter for Duft- og Kemikalieoverfølsomhed
Gentofte Hospital
Ledreborg Allé 40, 2.
2820 Gentofte
Telefon: 39 77 73 04
Fax: 39 97 84 58
kontakt@mcsvidencenter.dk
Videncentret er finansieret af Miljøstyrelsen og er en del af Dermato-allergologisk afdeling K på Gentofte Hospital