Siden er er uafhængig og modtage ingen støtte fra offentlige organisationer. Det betyder at indholdet også laves af frivillige uden lægefaglig kundskaber og viden.

Disse støtter sidens drift

Der enkelte udgifter forbundet med sidens drift, og hjælp fra følgende sider er med til at holde siden kørende.Siden ønsker udelukkende at formidle viden til andre, som forhåbentlig kan få gavn heraf. Information på siden må på ingen måde erstatte professionel og kompetent rådgivning hos læge eller andre professionelle sundhedsfaglige personer. Vores artikler må derfor ses som blot værende orienterende.